Sở Nông nghiệp và PTNT công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015
30/11/2021
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước nói riêng. Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/4/2019 về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chuyển tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, trưởng các phòng, đơn vị đã phổ biến tới công chức, viên chức phòng mình.
Thông báo Đính chính về điều chỉnh cơ cấu thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
25/11/2021
Thông báo Đính chính về điều chỉnh cơ cấu thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Thông báo về việc Thi tuyển công chức các cơ quan đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
15/11/2021
Thông báo về việc Thi tuyển công chức các cơ quan đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Thông báo Nội dung tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
19/11/2021
Thông báo Nội dung tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021
Hội thảo khoa học về Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu “Spodotera frugiperda” hại ngô tại tỉnh Vĩnh Phúc
19/11/2021
Sáng ngày 19/11/2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học về Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu “Spodotera frugiperda” hại ngô tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Sở Khoa học & công nghệ; Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV; phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố cùng toàn thể CBCNV văn phòng Chi cục Trồng trọt & BVTV.
Xem tất cả »
Sản xuất vụ Đông theo hướng nâng cao năng suất, giá trị cây trồng ở huyện Yên Lạc
25/11/2021
Những năm gần đây, xác định vụ Đông là vụ sản xuất chính mang lại hiệu quả kinh tế cao, do đó UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa những loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao vào canh tác. Đến ngày 15/11, trên toàn huyện đã gieo trồng được gần 98% diện tích cây trồng vụ Đông với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2021 - 2022
23/11/2021
Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 38.000 ha. Trong đó, cây lúa 29.000 ha; ngô 2.200 ha; lạc 1.500 ha; đậu tương 70 ha; rau các loại 2.700 ha; khoai lang 250 ha... Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, thời tiết vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tiếp tục chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khả năng sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là từ giữa tháng 12/2021 đến hết tháng 02/2022.
Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
16/11/2021
Trước những khó khăn của ngành thủy sản khi phải đối mặt với sự suy giảm nguồn lợi thủy sản ở cả vùng biển và vùng nội địa; tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường sống của các loài thủy sản… Nhằm bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên từ đó duy trì, phát triển đa dạng sinh học tài nguyên thủy sinh vật và phát triển bền vững kinh tế thủy sản của tỉnh, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản và đa dạng sinh học, nhiều năm qua, công tác phát triển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản luôn được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm.
Mô hình nuôi cá thâm canh đem lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Tuân Chính, Vĩnh Tường
15/11/2021
Với lợi thế về diện tích mặt nước nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã tập trung phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng và vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi trồng thủy sản.
Tiếp tục đảm bảo nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất cây vụ Đông 2021
12/11/2021
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay tới cuối vụ Đông, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động ứng phó với tình trạng thời tiết cực đoan đồng thời đảm bảo nước tưới, tiêu kịp thời cho cây trồng vụ Đông, hiện nay, toàn ngành Nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm “Chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả”.
Xem tất cả »
Sản xuất vụ Đông theo hướng nâng cao năng suất, giá trị cây trồng ở huyện Yên Lạc
25/11/2021
Những năm gần đây, xác định vụ Đông là vụ sản xuất chính mang lại hiệu quả kinh tế cao, do đó UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa những loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao vào canh tác. Đến ngày 15/11, trên toàn huyện đã gieo trồng được gần 98% diện tích cây trồng vụ Đông với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2021 - 2022
23/11/2021
Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 38.000 ha. Trong đó, cây lúa 29.000 ha; ngô 2.200 ha; lạc 1.500 ha; đậu tương 70 ha; rau các loại 2.700 ha; khoai lang 250 ha... Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, thời tiết vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tiếp tục chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khả năng sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là từ giữa tháng 12/2021 đến hết tháng 02/2022.
Tiếp tục đảm bảo nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất cây vụ Đông 2021
12/11/2021
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay tới cuối vụ Đông, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động ứng phó với tình trạng thời tiết cực đoan đồng thời đảm bảo nước tưới, tiêu kịp thời cho cây trồng vụ Đông, hiện nay, toàn ngành Nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm “Chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả”.
Vĩnh Tường điểm sáng trong sản xuất vụ Đông năm 2021
05/11/2021
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, để góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vĩnh Tường là một địa phương luôn quan tâm đến sản xuất vụ đông. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo sản xuất đúng tiến độ, đa dạng hóa các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. Đặc biệt, vụ Đông năm 2021 sản xuất trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
Trồng dưa lưới trong nhà màng: Hiệu quả kinh tế cao nhưng khó mở rộng quy mô
04/11/2021
Cùng với xu hướng phát triển của xã hội, có thể thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới chất lượng hàng hóa và sản phẩm hữu cơ an toàn. Nắm bắt thị trường, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - lĩnh vực được xem có nhiều thuận lợi để phát triển ở Việt Nam.
Xem tất cả »
Các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021
05/11/2021
Trước nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và các huyện, thành phố triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân trước, trong và sau Tết nguyên đán.
Kết quả triển khai hỗ trợ tinh lợn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
03/11/2021
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong đó, người chăn nuôi đã biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng đàn vật nuôi, qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững.
Giải pháp duy trì ổn định sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm 2021
01/11/2021
Trước bối cảnh chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguy cơ dịch bệnh đàn gia súc gia cầm luôn tiềm ẩn và đặc biệt là diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 làm gia tăng nguy cơ đứt gãy hàng loạt các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm chăn nuôi.
Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi bò sinh sản, bò thịt
27/10/2021
Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, những năm trở lại đây cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đã dịch chuyển theo hướng tích cực. Ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, cùng với ngành trồng trọt tạo ra động lực cho tăng trưởng nông nghiệp. Nhiều vật nuôi được xác định trở thành ngành ngành hàng chủ lực như: lợn, bò sữa, gia cầm. Bên cạnh đó chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản cũng rất được quan tâm. Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ chất lượng đàn bò thịt, bò sinh sản ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả góp phần tăng hiệu quả kinh tế và cải thiện thu nhập cho bà con nông dân.
Làm giàu từ mô hình chăn nuôi bò sữa cho hiệu quả kinh tế cao
22/10/2021
Trong những năm gần đây, quy mô chăn nuôi bò sữa của tỉnh đang từng bước chuyển biến mạnh mẽ, từ chỗ chăn nuôi nhỏ lẻ 3-5 con/hộ, nay đã phát triển theo hướng tập trung với số lượng lớn trong khu quy hoạch. Nhiều địa phương đã hình thành được những vùng chuyên chăn nuôi bò sữa. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ chăn nuôi bò sữa với doanh nghiệp chế biến sữa được tăng cường, 100% sản phẩm sữa bò tươi được thu mua và chế biến, giúp người nông dân đẩy mạnh sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn.
Xem tất cả »
Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
16/11/2021
Trước những khó khăn của ngành thủy sản khi phải đối mặt với sự suy giảm nguồn lợi thủy sản ở cả vùng biển và vùng nội địa; tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường sống của các loài thủy sản… Nhằm bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên từ đó duy trì, phát triển đa dạng sinh học tài nguyên thủy sinh vật và phát triển bền vững kinh tế thủy sản của tỉnh, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản và đa dạng sinh học, nhiều năm qua, công tác phát triển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản luôn được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm.
Mô hình nuôi cá thâm canh đem lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Tuân Chính, Vĩnh Tường
15/11/2021
Với lợi thế về diện tích mặt nước nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã tập trung phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng và vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi trồng thủy sản.
Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi thủy sản kết hợp cho hiệu quả cao
29/10/2021
Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong các địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt gần 7000 ha. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cũng xác định phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật về giống, thức ăn, mùa vụ, chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời, thay đổi tập quán nuôi trồng từ quảng canh sang thâm canh, bán thâm canh đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Hướng dẫn Kỹ thuật nuôi Ốc nhồi thương phẩm
21/10/2021
Trong những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh ngày càng phát triển mạnh, trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 20.908 tấn, tăng 17,6% so với năm 2015, năng suất trung bình đạt 3,2 tấn/ha, tăng 0,6 tấn/ha so với năm 2015. Diện tích nuôi thâm canh ngày càng mở rộng, đối tượng nuôi được đa dạng hóa với nhiều giống loài có giá trị và cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập cho người nuôi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực nông thôn.
Một số biện pháp kỹ thuật phòng bệnh cho cá nuôi
21/09/2021
Vĩnh Phúc với diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản gần 6.900ha, được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng để phát triển thuỷ sản. Trong những năm qua tỉnh ta đã thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hộ nuôi trồng thủy sản, bên cạnh đó nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán nuôi trồng thủy sản từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh, mạnh dạn đầu tư đưa các giống mới vào sản xuất, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật về con giống, về thức ăn, chăm sóc và cũng như phòng bệnh cho cá nuôi.
Xem tất cả »
/> Phát triển kinh tế gia đình từ nghề ươm cây giống
07/10/2021
Những năm qua, để phát triển kinh tế nhiều người dân với niềm đam mê, sự nhạy bén đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn Thành, thôn Hủng 1, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, 10 năm trở lại đây với mô hình vườn ươm cây giống cung cấp cho thị trường mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình ông khoảng 500 triệu đồng và tạo việc làm ổn định cho 5-7 lao động địa phương với mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.
Vĩnh Phúc chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021
18/06/2021
Vĩnh Phúc hiện có 32.821,8 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 26,57% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, được phân bố trên địa bàn 7 huyện, thành phố. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện.
Hạt kiểm lâm Phúc Yên tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng
05/06/2021
Những ngày vừa qua, các tỉnh Miền Bắc liên tục có nắng nóng gay gắt. Dự báo, thời tiết nắng nóng cực đoan còn kéo dài, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, duy trì từ 38 oC - 40 oC, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.
Ngăn chặn, đẩy lùi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp
06/05/2021
Rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người cũng như môi trường sinh thái. Đồng thời, rừng cũng là một trong những mắt xích quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Nhận thấy hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của rừng, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn.
Triển khai công tác trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán năm 2021
26/03/2021
Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu trồng 700ha diện tích rừng tập trung, 1.500.000 cây phân tán, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ổn định 25%. Trong đó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp bằng việc khuyến khích đưa các giống cây có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất để thay thế dần các cây trồng kém hiệu quả.
Xem tất cả »
Chế biến thành trà túi lọc hướng phát triển mới đem lại hiệu quả kinh tế cho cây dược liệu ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo
29/11/2021
Được hưởng khí hậu mát mẻ, địa hình đa dạng nên huyện Tam Đảo có điều kiện thuận lợi để phát triển các loài cây dược liệu như Trà hoa vàng, Ba kích, Đinh lăng, cà gai leo… Nhận thấy lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, anh Trương Anh Tuấn thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn đã mạnh dạn đầu tư trồng và nghiên cứu để chế biến cây Đinh Lăng, Cà gai leo và một số cây dược liệu sẵn có thành trà túi lọc cung cấp cho thị trường. Sau hơn 3 năm đưa ra thị trường, sản phẩm của anh được đón nhận và sự phản hồi tích cực. Hiện nay, sản phẩm của anh đang được các cơ quan hoàn tất thủ tục để được công nhận là sản phẩm OCOP năm 2021 của huyện Tam Đảo.
Phát huy giá trị của làng nghề truyền thống xã Tiên Lữ
22/11/2021
Từ xưa Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều làng nghề truyền thống có thương hiệu lâu đời, duy trì đến ngày nay, các làng nghề đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.
Kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồ Sơn
22/11/2021
Hồ Sơn là một trong hai xã của huyện Tam Đảo về đích nông thôn mới (NTM) năm 2013, với mục tiêu xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Đến nay, xã luôn duy trì phát huy được hiệu quả của các tiêu chí xây dựng NTM. Để đạt được kết quả bước đầu thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã đề ra, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hồ Sơn đã và đang phấn đấu xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo các mục tiêu về y tế, văn hóa, giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
Nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch
16/11/2021
Đình Chu là xã miền núi của huyện Lập Thạch, có tổng diện tích đất tự nhiên là 4,32 km². Do có địa hình thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu quanh năm ôn hòa nên rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Là một miền quê giàu truyền thống cách mạng, nhân dân trong xã luôn đoàn kết trong sản xuất, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh cũng luôn được người dân trên địa bàn tích cực ủng hộ và thực hiện có hiệu quả.
Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
11/11/2021
Sáng 10/11/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tham gia hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM; cán bộ tham gia quản lý Chương trình OCOP của các Sở; lãnh đạo và cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp huyện (thành phố).
Xem tất cả »
Chế biến thành trà túi lọc hướng phát triển mới đem lại hiệu quả kinh tế cho cây dược liệu ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo
29/11/2021
Được hưởng khí hậu mát mẻ, địa hình đa dạng nên huyện Tam Đảo có điều kiện thuận lợi để phát triển các loài cây dược liệu như Trà hoa vàng, Ba kích, Đinh lăng, cà gai leo… Nhận thấy lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, anh Trương Anh Tuấn thôn Đồng Bả, xã Hồ Sơn đã mạnh dạn đầu tư trồng và nghiên cứu để chế biến cây Đinh Lăng, Cà gai leo và một số cây dược liệu sẵn có thành trà túi lọc cung cấp cho thị trường. Sau hơn 3 năm đưa ra thị trường, sản phẩm của anh được đón nhận và sự phản hồi tích cực. Hiện nay, sản phẩm của anh đang được các cơ quan hoàn tất thủ tục để được công nhận là sản phẩm OCOP năm 2021 của huyện Tam Đảo.
Tam Dương xây dựng mô hình gia trại chăn nuôi theo phương thức hàng hóa để nâng cao hiệu quả kinh tế
30/10/2021
Những năm qua, huyện Tam Dương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng các mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, chủ yếu là gia trại nhỏ và vừa theo hướng sản xuất hàng hóa. Điều này từng bước giảm số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nằm phân tán trong khu dân cư và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Tấm gương nông dân sản xuất giỏi
14/10/2021
Hội nông dân huyện Tam Dương hiện có hơn 16.000 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Thời gian qua, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển cả về bề rộng và bề sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đem lại những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày một nâng cao, đồng thời góp phần mạnh mẽ vào công cuộc xây dựng diện mạo nông thôn mới trên địa bàn.
Mô hình nuôi bò vỗ béo quy mô lớn đầu tiên ở xã Vân Trục
24/09/2021
Những năm gần đây, càng ngày có nhiều người quay trở lại đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, với niềm đam mê cùng cách làm bài bản. Những việc làm của họ đang góp phần tích cực vào việc thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp và giúp cho người nông dân có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương. Một trong số đó phải kể đến anh Nguyễn Quốc Tuấn, thôn Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch với mô hình nuôi gần 80 con bò lai 3B vỗ béo.
Thu nhập cao nhờ phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi tổng hợp và trồng trọt
17/09/2021
Phát triển kinh tế gia đình và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương là điều mọi người nông dân mong mỏi. Và trên những mảnh đất quê hương ấy, đã xuất hiện nhiều người nông dân cần cù, chịu khó bám đất, bám ruộng nỗ lực lao động sản xuất với mô hình chăn nuôi và trồng trọt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Điển hình là hộ gia đình chị Tô Thị Qúy, thôn Sơn Đồng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo với mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt, thả cá và trồng chuối mỗi năm đem lại cho gia đìnhchị một khoản thu nhập trên 500 triệu đồng.
Xem tất cả »
/> Kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồ Sơn
22/11/2021
Hồ Sơn là một trong hai xã của huyện Tam Đảo về đích nông thôn mới (NTM) năm 2013, với mục tiêu xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Đến nay, xã luôn duy trì phát huy được hiệu quả của các tiêu chí xây dựng NTM. Để đạt được kết quả bước đầu thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã đề ra, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hồ Sơn đã và đang phấn đấu xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo các mục tiêu về y tế, văn hóa, giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
Nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch
16/11/2021
Đình Chu là xã miền núi của huyện Lập Thạch, có tổng diện tích đất tự nhiên là 4,32 km². Do có địa hình thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu quanh năm ôn hòa nên rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Là một miền quê giàu truyền thống cách mạng, nhân dân trong xã luôn đoàn kết trong sản xuất, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh cũng luôn được người dân trên địa bàn tích cực ủng hộ và thực hiện có hiệu quả.
Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
11/11/2021
Sáng 10/11/2021, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tham gia hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM; cán bộ tham gia quản lý Chương trình OCOP của các Sở; lãnh đạo và cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp huyện (thành phố).
Hội nghị thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021
26/10/2021
Ngày 26/10/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. Tham gia Hội nghị có các thành viên Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện và chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng.
Vĩnh Tường đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
22/10/2021
Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường đang tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án để Vĩnh Tường được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hoàn thành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
Xem tất cả »
Phát huy giá trị của làng nghề truyền thống xã Tiên Lữ
22/11/2021
Từ xưa Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều làng nghề truyền thống có thương hiệu lâu đời, duy trì đến ngày nay, các làng nghề đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.
Giữ gìn phát triển thương hiệu tương Khả Do - một sản phẩm nông nghiệp đậm hồn quê
27/10/2021
Tương là một loại nước chấm truyền thống, gắn liền với những làng quê Việt Nam. Mỗi một vùng quê có cách chế biến tương từ các nguyên vật liệu sẵn có khác nhau tạo nên những sản phẩm có hương vị khác nhau. Làng Khả Do tổ dân phố Tân Minh, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên được biết đến nổi tiếng với sản phẩm nước chấm tương ngô với vị ngon ngọt, đậm đà, được chế biến bởi từ hạt ngô, hạt đậu tương kết hợp với chum sành Hương Canh.
Người lưu giữ hương vị truyền thống
17/08/2021
Từng tham gia thanh niên xung phong, chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, bà Nguyễn Thị Lưu, phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên) luôn nỗ lực phát triển kinh tế và trở thành tấm gương sáng trong Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố.
Người giữ gìn và phát triển sản phẩm gốm mỹ thuật Hương Canh
04/08/2021
Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên được thiên nhiên ưu ái ban cho những cánh đồng đất sét xanh, chỉ có chất đất từ sứ đồng này, được qua bàn tay của bao đời người thợ kết hợp với lửa nung tạo nên sản phẩm gốm sành. Làng gốm sành cổ truyền thống Hương Canh được ra đời cánh đây hơn 300 năm.Trải qua bao thăng trầm, theo thời gian, gốm gia dụng Hương Canh không còn được ưa chuộng trên thị trường. Nhưng may mắn thay, đứng trước nguy cơ làng nghề bị mai một, thì vẫn có những người con của quê hương còn theo đuổi nghề làm gốm của cha ông truyền lại. Không chỉ lưu giữ những nét đẹp của nghề gốm truyền thống, họ còn phát triển, nâng tầm gốm sành Hương Canh.
Người phụ nữ Sán Dìu giữ gìn phát huy sản phẩm nông nghiệp đậm đà bản sắc dân tộc
20/07/2021
Minh Quang là một xã miền núi nằm ở phía Đông Nam của huyện Tam Đảo, dân số của xã chủ yếu là đồng bào người dân tộc Sán Dìu chiếm 61%. Với địa hình đồi núi thấp và có diện tích rừng nằm trong vườn quốc gia Tam Đảo nên xã có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như : Hồ Xạ Hương, Đập Bản Long…được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, ngoài cảnh đẹp tự nhiên nơi đây còn có những món đặc sản như: Bánh Chưng gù, bánh gio…
Xem tất cả »
Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 21, ngày 15/11/2021
15/11/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông năm 2021 .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 21, ngày 15 /11/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 20, ngày 30/10/2021
01/11/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông năm 2021 .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 20, ngày 30/10/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 19, ngày 15/10/2021
15/10/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và gieo trồng cây vụ Đông năm 2021 .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 19, ngày 15/10/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 18, ngày 30/09/2021
30/09/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19, thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2021 và gieo trồng cây vụ đông .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 18, ngày 30/09/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 17, ngày 15/09/2021
15/09/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2021.Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 17, ngày 15/09/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Xem tất cả »
Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 21, ngày 15/11/2021
15/11/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông năm 2021 .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 21, ngày 15 /11/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 20, ngày 30/10/2021
01/11/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông năm 2021 .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 20, ngày 30/10/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 19, ngày 15/10/2021
15/10/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và gieo trồng cây vụ Đông năm 2021 .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 19, ngày 15/10/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 18, ngày 30/09/2021
30/09/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19, thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2021 và gieo trồng cây vụ đông .Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 18, ngày 30/09/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 17, ngày 15/09/2021
15/09/2021
Hiện nay, ngành Nông nghiệp và người dân đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid – 19 và tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2021.Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng hợp Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kỳ 17, ngày 15/09/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 11 năm 2021
20/11/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 11 năm 2021
10/11/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 10 năm 2021
01/11/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 10 năm 2021
20/10/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 11 tháng 10 năm 2021
11/10/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Xem tất cả »
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 11 năm 2021
20/11/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 11 năm 2021
10/11/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 10 năm 2021
01/11/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 10 năm 2021
20/10/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Thông tin giá cả thị trường ngày 11 tháng 10 năm 2021
11/10/2021
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 12.500đ-16.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 16.000đ-25.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 14.000đ-20.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000đ-33.000đ/kg; - Ngô hạt từ 8.000đ- 9.200đ/kg;
Xem tất cả »
Bản tự công bố sản phẩm số 01/THAO DUOC TAM ĐẢO/2021 Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo của Chi nhánh Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo
30/11/2021
Bản tự công bố sản phẩm số 01/THAO DUOC TAM ĐẢO/2021 Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo của Chi nhánh Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo
    Bản tự công bố sản phẩm số 01/NH/2021 Nước Chấm Ngân Hà của Công ty CP Ngân Hà Vĩnh Phúc
25/11/2021
Bản tự công bố sản phẩm số 01/NH/2021 Nước Chấm Ngân Hà của Công ty CP Ngân Hà Vĩnh Phúc
    Bản tự công bố sản phẩm số 01/NH/2021 Dấm Ngân Hà của Công ty CP Ngân Hà Vĩnh Phúc
25/11/2021
Bản tự công bố sản phẩm số 01/NH/2021 Dấm Ngân Hà của Công ty CP Ngân Hà Vĩnh Phúc
    Bản tự công bố sản phẩm số 01/NH/2021 Tương ớt Ngân Hà của Công ty CP Ngân Hà Vĩnh Phúc
25/11/2021
Bản tự công bố sản phẩm số 01/NH/2021 Tương ớt Ngân Hà của Công ty CP Ngân Hà Vĩnh Phúc
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhân rộng các vùng sản xuất nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh
17/11/2021
Hiện nay, việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nói chung, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp nói riêng đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Cùng với sự phát triển về đời sống, kinh tế, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn của người dân ngày càng tăng cao, do đó việc sản xuất thực phẩm đảm bảo an toàn là xu thế tất yếu để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giành được niềm tin của người tiêu dùng, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ở nước ta sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP đang được khuyến khích áp dụng tại các trang trại, vùng sản xuất nông sản chuyên canh.
Xem tất cả »
Công tác chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
02/05/2019
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây, tình hình thời tiết, khí hậu có nhiều diễn biến bất ổn, phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2018)
27/07/2018
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2018)
Thông báo về cao điểm sâu, bệnh hại lúa vụ Mùa 2018
25/07/2018
Thông báo về cao điểm sâu, bệnh hại lúa vụ Mùa 2018
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2018
20/07/2018
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2018
Xem tất cả »
Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn huyện Tam Dương
24/11/2021
Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-SNN&PTNT ngày 12/05/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán gói thầu và lựa chọn nhà thầu vận chuyển, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng năm 2021. Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do tác hại của rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trong năm 2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh đã ban hành kế hoạch số 23/KH- CCTT&BVTV ngày 30/07/2021 về thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2021)
16/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 190C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021)
16/11/2021
Trong tháng trời nắng nhẹ, đầu và giữa tháng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 410 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 23,20C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 170C; Ẩm độ trung bình 78 - 86% (cao hơn CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 130 - 160 giờ (xấp xỉ CKNT).
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2021)
09/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 9/11/2021)
09/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem tất cả »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021)
15/06/2021
Trong tháng trời nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng gay gắt, một số ngày có mưa rào rải rác và dông. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 207,3 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 400C, thấp nhất 250C; Ẩm độ trung bình 72,6 - 80% (xấp xỉ CKNT);
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày18/11 đến ngày 24/11/2020)
24/11/2020
Thời tiết trời nắng nhẹ; đêm và sáng có sương mù,trời se lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,5mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 26,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 200C.
    Cổng thông tin phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
17/09/2020
Cổng thông tin phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông
    32 Chương trình phát thanh phòng chống Covid 19 của Bộ Thông tin và Truyền thông
03/08/2020
32 Chương trình phát thanh phòng chống Covid 19 của Bộ Thông tin và Truyền thông
    Văn bản số 5626/UBND-VX1, Về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh
31/07/2020
Văn bản số 5626/UBND-VX1, Về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh
Xem tất cả »
/> Triển khai công tác tiêm phòng để phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo
08/07/2021
Trong những năm qua các cấp, các ngành luôn quan tâm đến công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tiêm phòng để phòng chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó hàng năm, ngành Nông nghiệp chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại, biện pháp phòng, chống bệnh dại hiệu quả và quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh dại, nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo với cộng đồng.
    Đảm bảo an toàn dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm để duy trì phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
11/01/2021
Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn cả nước có diễn biến hết sức phức tạp, cụ thể: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra 1.296 ổ dịch tại 298 huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố; bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc xảy ra 182 ổ dịch tại 58 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố; bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC) là bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam đã xảy ra 104 ổ dịch tại 40 huyện của 14 tỉnh, thành phố; bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra 82 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố.
    Nguyên tắc cơ bản trong sử dụng thuốc phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm
24/12/2020
Để phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, trong quá trình sử dụng thuốc người chăn nuôi cần thực hiện theo một số nguyên tắc cơ bản sau đây: 1. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc: - Vệ sinh cơ giới: Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, dụng cụ, máng ăn, máng uống và môi trường chăn nuôi; đảm bảo mật độ chăn nuôi hợp lý và chuồng nuôi thông thoáng. - Khử trùng tiêu độc: Rắc vôi bột hoặc phun thuốc sát trùng định kỳ 1-2 lần/tuần. 2. Dùng thuốc kháng sinh:
    Một số dịch vụ kỹ thuật của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật
24/09/2020
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật (CĐXN) là đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc, có chức năng thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật phục vụ công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh. Thực hiện dịch vụ về chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị trong lĩnh vực thú y; phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu trong quản lý chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến chăn nuôi, thú y.
Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và biện pháp phòng, chống
27/08/2020
Theo thông tin từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), từ năm 2013 đến nay, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại các nước trong khu vực Châu Á như: Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, .. đặc biệt thời gian gần đây, dịch bệnh có chiều hướng gia tăng tại Trung Quốc (trong tháng 7/2020, đã xuất hiện các ổ dịch tại tỉnh Quảng Tây, cách biên giới với Việt Nam khoảng 200 km).
Xem tất cả »
Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn huyện Tam Dương
24/11/2021
Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-SNN&PTNT ngày 12/05/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán gói thầu và lựa chọn nhà thầu vận chuyển, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng năm 2021. Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do tác hại của rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trong năm 2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh đã ban hành kế hoạch số 23/KH- CCTT&BVTV ngày 30/07/2021 về thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2021)
16/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 190C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021)
16/11/2021
Trong tháng trời nắng nhẹ, đầu và giữa tháng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 410 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 23,20C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 170C; Ẩm độ trung bình 78 - 86% (cao hơn CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 130 - 160 giờ (xấp xỉ CKNT).
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2021)
09/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 9/11/2021)
09/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem tất cả »
Tin gió mùa Đông Bắc và rét
21/11/2021
Hiện nay (21/11), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng tối và đêm nay (21/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, từ sáng sớm ngày 22/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 11 năm 2021)
21/11/2021
Trong tuần, do chịu ảnh hưởng ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường di chuyển nhanh ra phía đông sau ổn định và suy yếu, nên thời kỳ cuối khu vực tỉnh đã có mưa nhỏ rải rác, những ngày còn lại phổ biến không mưa. - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 3,4mm thấp hơn so với TBNN là 11,0mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 33,3mm.
Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 11 năm 2021)
11/11/2021
Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào đêm ngày 07/11 nên sáng sớm ngày 08/11, khu vực tỉnh đã có mưa rải rác. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời kỳ đầu đã có mưa rải rác. Những ngày còn lại phổ biến không mưa.
Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 11 năm 2021
03/11/2021
Trong tháng, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 02 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới. Khu vực tỉnh Vĩnh Phúc chịu ảnh hưởng của 2 hoàn lưu cơn bão đó là cơn bão số 7 và cơn bão số 8. Cụ thể: - Bão số 7 (Rionrock) được mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới vào ngày 8/10; đến ngày 10/10 bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định, sau đó suy yếu thành vùng thấp và đi vào đất liền. Từ ngày 9-1/10 trên khu vực tỉnh đã có đợt mưa lớn diện rộng.
Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 01 tháng 11 năm 2021)
03/11/2021
Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày 28/10 kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trên khu vực tỉnh đã có đợt mưa lớn lớn diện rộng từ ngày 28-31/10 với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Những ngày còn lại phổ biến không mưa.
Xem tất cả »
Hoạt động theo dõi diễn biến dinh dưỡng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
24/06/2021
Vĩnh Phúc là tỉnh trung du miền núi nhưng lại có đầy đủ 3 vùng địa hình: Đồng bằng, trung du, miền núi. Về địa hình, địa mạo có thể chia thành 4 vùng lớn gồm: Vùng đồng bằng phù sa mới ven sông Hồng và sông Lô; Vùng phù sa cũ lượn sóng; Vùng đồi gò lượn sóng xen kẽ ruộng bậc thang;Vùng đồi núi tập trung ở phía bắc của tỉnh.
Chương trình hỗ trợ được mua 114 máy nông nghiệp của huyện Yên Lạc năm 2020
17/06/2020
Hỗ trợ máy nông nghiệp cho bà con nông dân theo Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là một phần trong Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, mỗi năm UBND tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng cho việc hỗ trợ mua máy nông nghiệp, qua đó đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong tăng năng suất, giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.
    Giới thiệu, quảng bá nông sản qua ứng dụng công nghệ thông tin
25/05/2020
Công nghệ thông tin hiện nay đang rất phát triển; từ việc sử dụng mạng Internet, website, các mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu các loại hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân, người dân sản xuất ra đến việc đẩy mạnh tiếp thị, quảng cáo thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng to lớn.
Công tác nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh năm 2020
28/05/2020
Nhằm tạo ra đàn bò thịt, bò sữa có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh. Năm 2020, Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển Thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.
Cách đặt, quản lý mật khẩu (password) an toàn - An toàn thông tin phần 1
31/05/2018
Hiện nay, hầu như ai cũng có tài khoản giao dịch trên môi trường mạng máy tính, Internet; tài khoản hộp thư điện tử, phần mềm dùng chung, zalo, facebook,... Trong cơ quan nhà nước hầu như không cán bộ công chức, viên chức nào làm việc hành chính mà không làm việc trên máy tính, trên môi trường mạng máy tính hay Internet.
Xem tất cả »
Hoạt động theo dõi diễn biến dinh dưỡng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
24/06/2021
Vĩnh Phúc là tỉnh trung du miền núi nhưng lại có đầy đủ 3 vùng địa hình: Đồng bằng, trung du, miền núi. Về địa hình, địa mạo có thể chia thành 4 vùng lớn gồm: Vùng đồng bằng phù sa mới ven sông Hồng và sông Lô; Vùng phù sa cũ lượn sóng; Vùng đồi gò lượn sóng xen kẽ ruộng bậc thang;Vùng đồi núi tập trung ở phía bắc của tỉnh.
Tập huấn Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hầm Biogas
02/10/2020
Ngày 30/09/2020, tại hội trường UBND xã Hải Lựu và xã Đồng Thịnh, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hầm Biogas. Tham dự lớp huấn là các hộ nông dân đã thực hiện lắp đặt và sử dụng hầm Biogas của 2 xã.
Hiệu quả bước đầu từ chương trình hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
27/11/2017
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn được coi là yêu cầu cần thiết, nhất là khi tỉnh ta đang nỗ lực tập trung triển khai về đích xây dựng nông thôn mới và thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp.
Giới thiệu phân bón sinh học Thái Lan
03/08/2016
Để góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam sạch và bền vững, vừa qua Công ty TNHH Marca Việt Nam, địa chỉ: 27/120 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã giới thiệu và cung ứng hai loại sản phẩm phân bón vi sinh SH1:..
Xem tất cả »
/> Chương trình hỗ trợ được mua 114 máy nông nghiệp của huyện Yên Lạc năm 2020
17/06/2020
Hỗ trợ máy nông nghiệp cho bà con nông dân theo Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là một phần trong Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, mỗi năm UBND tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng cho việc hỗ trợ mua máy nông nghiệp, qua đó đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong tăng năng suất, giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.
    Giới thiệu, quảng bá nông sản qua ứng dụng công nghệ thông tin
25/05/2020
Công nghệ thông tin hiện nay đang rất phát triển; từ việc sử dụng mạng Internet, website, các mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu các loại hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân, người dân sản xuất ra đến việc đẩy mạnh tiếp thị, quảng cáo thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng to lớn.
Công tác nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh năm 2020
28/05/2020
Nhằm tạo ra đàn bò thịt, bò sữa có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh. Năm 2020, Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển Thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.
Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
22/09/2017
Chất thải chăn nuôi bao gồm: chất thải rắn (phân gia súc), chất thải lỏng và chất thải khí. Chất thải chăn nuôi nếu không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường xung quanh và sức khỏe của cộng đồng.
Xem tất cả »

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Lịch làm việc lãnh đạo sở


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


Liên kết website


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
1
5
2
0
1
6
6