TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH VĨNH PHÚC WB8
Mô tả TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH VĨNH PHÚC WB8
Ngày tạo 07/01/2019
Loại hình dự án Tiểu dự án
Chủ đầu tư Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguồn vốn đầu tư Chính phủ và Ngân hàng thế giới WB
Thời gian thực hiện 10 năm
Nội dung
 1. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh  Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm: Sửa chữa và nâng cao an toàn 11 hồ chứa nước thuộc địa bàn các huyện  Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo và thị xã Phúc Yên; cụ thể:
 • Hồ chứa nước Vĩnh Thành, xã  Đạo Trù, huyện  Tam Đảo.
 • Hồ chứa nước Suối Sải, xã  Lãng Công, huyện  Sông Lô.
 • Hồ chứa nước Bò Lạc, xã  Đồng Quế, huyện  Sông Lô.
 • Hồ chứa nước Đá Ngang , xã  Bạch Lưu, huyện  Sông Lô.
 • Hồ chứa nước Đa Mang, xã  Văn Quán, huyện  Lập Thạch.
 • Hồ chứa nước Khuân, xã Hải Lựu, huyện  Sông Lô.
 • Hồ chứa nước Tân Bình, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.
 • Hồ chứa nước Trại Trâu, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.
 • Hồ chứa nước Đá Bạc, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch.
 • Hồ chứa nước Đồng Mồ, xã Liên Sơn, huyện Lập Thạch.
 • Hồ chứa nước Rừng Vàu, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch.
 1. Mục tiêu của tiểu dự án
 • Đảm bảo an toàn hồ chứa cũng như các công trình đầu mối.
 • Cấp nước tưới cho hơn 2417 ha, diện tích đất canh tác của các xã trong vùng dự án.
 • Nâng cao hiệu quả tưới, khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi hiện có phục vụ thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển mạnh việc trồng các loại cây có năng suất cao, có giá trị kinh tế lớn. Đảm bảo phục vụ nhu cầu dùng nước cho dân sinh, phát triển công nghiệp của địa phương.
 • Nâng cao đời sống kinh tế của người dân trong vùng dự án, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng dự án nói riêng, toàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.
 • Nâng cao giá trị, sản lượng nông nghiệp, giảm giá thành sản phẩm, phát  huy tối đa tiềm năng đất nông nghiệp trong vùng.
 • Giảm thiểu lượng nước tổn thất.
 • Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.