Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc WB8


Ngày đăng: 17/01/2019 Tác giả: Ban quản lý dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 427

Báo cáo - Thống kê

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website