Báo cáo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2008


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

---------------------------

Số:352 /CTK -TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

--------------------------

Vĩnh Phúc, Ngày 7 tháng 11 năm 2008

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI

THỜI ĐIỂM 01/10/2008

 

Thực hiện kế hoạch thông tin số 897/TB-TCTK Ngày 20/10/2007 về công tác  thông kê nông lâm thuỷ sản năm 2008, Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 “V/v ban hành các phương án điều tra nông nghiệp và thuỷ sản” của Tổng cục trương Tổng cục thống kê, và đáp ứng một số yêu cầu phục vụ địa phương về thông tin phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Cục thống kê Vĩnh Phúc đa có kế hoạch triển khai thực hiện điều tra chăn nuôi 01/10/2008 theo phương án mới tới tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh. Đến nay cuộc điều tra đã hoàn thành Cục thống ke tổng hợp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1.Số lượng gia súc, gia cầm:

*Đàn trâu:

Tổng số trâu hiện có đến thời điểm 01/10/2008 là 25.109 con giảm 2,14% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do nhu cầu nuôi trâu dùng cho cày kéo giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên đàn trâu vẫn trong xu hướng ngày càng giảm.

*Đàn bò:

Tổng số hiện có đến thời điểm 01/10/2008 là 142.941 con giảm 4,23% so với cùng kỳ, Tróng đó: đàn bò sữa hiện có 1.204 con , tăng 520 con so với cùng kỳ, tập trung ở Vĩnh Tường 744 con, Vĩnh Yên 280 con,Yên Lạc 125 con, Lập Thạch 55 con.

*Đàn lợn:

Tổng số đàn lợn hiện có đến thời điểm 01/10/2008 là 490.975 con tăng 5,97% so với cùng kỳ. Trong đó đàn lợn nái 83.229 con tăng 11,69%, đàn lợn thịt 406.523 con tăng 4,79% so với cùng kỳ. Hiện có nhiều hộ đầu tư chăn nuôi lợn với số lượng lớn theo quy mô trang trại, với hàng trăm lợn nái sinh sản giống ngoại. Doanh nghiệp Tùng Phát (Tam Dương) đã đầu tư chăn nuôi 531 lợn nái cung cấp giống có chất lượng cho thị trường trong và ngoài tỉnh…

*Đàn gia cầm:

Tổng số gia cầm hiện có đến thời điểm 01/10/2008 đạt 7.049,9 ngàn con tăng 5,25% so với cùng kỳ.Trong đó đàn gà đạt 5.894,7 ngàn con tăng 11,2% so với cùng kỳ, số gà mái đẻ 1.326,4 ngàn con chiếm 22,49% tông số đàn gà ,vịt ngan ngỗng 1.155,2 ngàn con, số mái đẻ 407,5 ngàn con chiếm 35,28% tổng đàn. Do công tác phòng trống dịch cúm gia cầm được chỉ đạo tích cực, công tác thú y luôn được các cấp , các ngành, các hộ chăn nuôi quan tâm như công tác vệ sinh chuồng trại, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm, tổ chức tiêm phòng các loại vacxin qua 2 đợt trong năm, dự án xây dựng vùng toàn dịch bệnh được triển khai đồng bộ ở các địa phương nên khống chế được dịch cúm gia cầm không tái phát. Người chăn nuôi cũng có ý thức hơn trong việc phòng trống dịch  bệnh. Nên cơ bản, đàn gia cầm đã được phục hồi và phát triển mạnh kể từ sau khi đã khống chế được dịch bệnh cúm gia cầm cuôi năm 2003.

2. Sản phẩm gia súc, gia cầm (từ 01/10/2007 đến 30/9/2008)

Sản lượng thịt trâu 1.170,9 tấn tăng 20,23% so với cùng kỳ, sản lượng thịt bò đạt 3.830,5 tấn, sản lượng sữa bò  tươi 2.016,7 tấn,sản lượng thịt lợn hỡi xuất chuồng 52.965,6 tấn tăng 7,75% so với cùng kỳ, sản lượng thịt gia cầm bán giết 18.020,8 tấn tăng 29,1% so với cùng kỳ sản lượng trứng gia cầm các loại 165 triệu quả tăng 27,82% so với cùng kỳ, sản lượng mật ong 66,2 tấn, sản lượng thịt chó 1.201 tấn, sản lượng thịt rắn chủ yếu ở vĩnh tường đạt 146,8 tấn …

Tóm lại:

Năm 2008, do những biến động giá cả trên thế giới cũng như trong nước, như giá vật tư đầu vào, thức ăn tăng cao, mặt khác do thông tin dịch bệnh lợn tai xanh, nhiễm cầu khuẩn…xuất hiện ở một số tỉnh nên cũng tác đông ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi thận trọng trong khi đầu tư. Đợt rét đậm rét hại kéo dài hồi đầu năm, đã ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi ở các địa phương vẫn cơ bản được ổn định và phát triển. Có được kết quả đó là nhờ có các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, một số dự án phát triển chăn nuôi có hiệu quả. Đặc biệt Tỉnh luân quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng , kỹ thuật phục vụ sản xuất , nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng. Công tác thú y luân được các cấp, các ngành, các hộ chăn nuôi quan tâm nên đã hạn chế được dịch bệnh lớn phát sinh, tạo điều kiện thận lợi cho ngành chăn nuôi ổn định và phát triển.

 

Xem chi tiết …

 

Nơi nhận:

-Vụ NLNTS(b/c);

-Các đơn vị liên quan ;           

-Lãnh đạo cục ;     

-PTH+Lưu NN ;

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

HOÀNG ĐỨC THẢO

 

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 1202

Báo cáo - Thống kê

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website