Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều


Bài 23: CÂY MẠ TỐT CÓ CHIỀU CAO CÂY PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU

Cây mạ tốt có chiều cao vừa phải và tất cả các cây mạ trong dược mạ phát triển đồng đều. Để có cây mạ trong dược mạ phát triển đồng đều thì phải chú ý đến rất nhiều khâu kỹ thuật trong làm mạ.

Cây mạ phát triển không đồng đều có thể do các nguyên nhân sau:

- Gieo hạt giống không đều, không đúng kỹ thuật.

- Hạt thóc giống nảy mầm không đồng đều.

- Chọn đất dược mạ chưa đúng hoặc làm đất chưa tốt.

- Chế độ nước cho dược mạ chưa tốt.

- Chất dinh dưỡng trong đất thiếu.

Ngày đăng: 26/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 971

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ