Một số trang web về lúa gạo


Trang web của Hội Lương Thực Việt Nam
Website: http://www.vietfood.org.vn

Trang web Gạo Việt Nam
Website: http://www.rice.com.vn

Chuyên trang lúa gạo của AgroViet
Website: http://xttm.agroviet.gov.vn/
Sau khi mở trang web, nhấp chuột vào biểu tượng lúa gạo phía trên bên trái

Công ty Syngenta
Website: http://www.syngentaprofessionalproducts.com


 Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn các tỉnh trên cả nước
 Các viện nghiên cứu về lúa gạo và các trưởng đại học nông nghiệp
 Các cơ quan quản lý có liên qua đến lúa gạo
 Các công ty lương thực

Ngày đăng: 23/02/2011 - Số lần được xem: 1385


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ