Ong ăn lá hoa hồng


1. Đặc điểm nhận biết

Con trưởng thành dài 7,5mm, bụng màu vàng, râu hình roi màu đen, chân đen, trứng hình thuôn dài 1mm, mới đẻ ra màu vàng cam nhạt, trước khi nở màu xanh, ấu trùng lúc đầu màu xanh vàng nhạt, khi lớn màu vàng, nhộng màu sữa.

Sâu non ăn lá có khi ăn hết lá chỉ để lại cuống và gân lá.

2. Điều kiện phát sinh gây bệnh

Mỗi năm 2 lứa, ấu trùng qua đông trong đất tháng 4 năm sau hóa nhộng, tháng 5 – 6 mọc cánh thành sâu trưởng thành, đẻ trứng ở lộc non hoa hồng, lứa thứ nhất vào thnags 7 thì già chín, cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì vũ hóa đẻ trứng, cuối tháng 8 ấu trùng lứa 2 đã gây hại, đầu tháng 10 ấu trùng lứa 2 qua đông

3. Biện pháp phòng trừ:

Kết hợp cày lật đất vụ đông để diệt ấu trùng qua đông, ngắt bỏ lá bị hại kết hợp với phun thuốc trừ sâu.

Ngày đăng: 18/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 756

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website