Bệnh gỉ sắt hoa hồng


1. Triệu trứng

Xuất hiện các đốm nhỏ màu vàng, về sau to dần tạo thành ổ nổi, tế bào biểu bì nứt vỡ ra, chứa một khối bột vàng nâu đỏ, vàng gạch non. Vết bệnh dày đặc làm cho lá khô cháy.

2. Nguyên nhân gây bệnh

Do nấm Phragmidium mucronatum gây ra

3. Quy luật phát sinh, phát triển, gây hại

Bệnh gây hại trên lá, thân, cành, nụ hoa. Bệnh xuất hiện từ tháng 3, hại nặng vào tháng 4-5. Phức bào tử nẩy mầm và xâm nhiễm ở nhiệt độ 18-230C, trên 240C thì bị ức chế, trên 270C không xâm nhiễm.

4. Biện pháp phòng, trừ

Vệ sinh đồng ruộng, làm thông thoáng vườn, cắt bỏ, tiêu hủy tàn dư cây bệnh. Sử dụng các loại thuốc như Boocđô 1% để phun phòng khi cây mới ra lộc non. Khi phát hiện chớm bệnh cần vơ bỏ lá bệnh và dùng thuốc hóa học: Anvil, Ridomil, Manage để phun trừ.

Ngày đăng: 18/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 679

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website