Một số phân hữu cơ và vô cơ chính


* Phân hữu cơ

               

Là các chất thải hưu cơ động vật, thực vật, rơm rạ và chất độn . Bằng các phương thức chế biến khác nhau, phân hữu cơ được Nông dân sử dụng làm phân bón cho cây trồng.

- Các chất thải hữu cơ gồm: từ trâu, bò, ngựa, lợn và gia cầm các loại.

- Chất độn và phụ gia: có nguồn gốc từ thực vật như Rơm, rạ, vỏ trấu, thân ngô và cỏ các loại. Vôi bột khoảng 100 kg.

- Cách chế biến:

+ Thu gom các chất thải hữu cơ.

+ Đổ phân thành lớp, mỗi lớp phân dày 40- 60cm và giữa các lớp phân là vôi bột.

+ Kích thước đống phân: dài 3- 4m, rộng 2- 3m, cao 1,5- 2,5m.

+ Dùng bùn ao hoặc đất thịt để trát kín đống phân

+ Thời gian ủ: 3- 5 tháng hoặc lâu hơn tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng.

* Phân vô cơ

Phân Đạm: - Urê (NH2 )2 CO, hàm lượng đạm 46%.

- Đạm NitratAmôn NH4NO3 , hàm lượng đạm 35%.

- Đạm Amônsunfat ( NH4 )2 SO4 , hàm lượng đạm 20%.

Phân Kali: KaliClorua, hàm lượng Kali 51- 60%

Phân Lân: SupeLân Ca( H2PO4 )2 , hàm lượng Lân 18%.

                    

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1741

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ