Bọ trĩ (Phloeothrips oryzae)


1. Đặc điểm nhận biết

- Bọ trĩ trưởng thành: Thân dài 1,5 – 1,8mm, màu nâu đỏ hoặc nâu đen.

- Trứng hình bầu dục, dài 0,23mm, rộng 0,13mm, mới đẻ màu trắng sữa, sau chuyển thành màu vàng nhạt.

- Bọ trĩ non đẫy sức dài khoảng 1mm màu vàng nhạt, hình dạng giống trưởng thành song không có cánh.

Cả bọ trĩ non và trưởng thành đều tập trung ở ngọn lá lúa chích hút dịch cây làm lá lúa xoăn lại, nếu mật độ cao bị nặng lá khô héo và chết - giảm năng suất.

2. Điều kiện phát sinh gây hại

Nhiệt độ từ 15oC tăng lên 25oC thì mật độ bọ trĩ tăng dần. Khi nhiệt độ từ 25oC trở lên thì mật độ giảm xuống, nhất là khi nhiệt độ 27oC.

Lúa từ thời kỳ hồi xanh cho tới lúc đẻ nhánh thì số lượng bọ trĩ tăng dần và cao nhất, sau đó thì giảm dần.

Hàng năm ở miền Bắc bọ trĩ thường phát sinh gây hại nặng trên lúa xuân, nhất lá lúa xuân muộn thời kỳ lúa đẻ nhánh - con gái (tháng 3-4).

Ruộng thiếu nước khô hạn bọ trĩ hại nặng.

3. Biện pháp phòng, trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại là ký chủ phụ của bọ trĩ.

- Gieo cấy mật độ vừa phải, giữ nước không để ruộng khô.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phun thuốc kịp thời.

- Dùng các loại thuốc Regent 800WG, Actara 25WP, Bassa, Mipcin, Midan, Nitox… phun khi bọ trĩ phát sinh rộ.

Ngày đăng: 27/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 896

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ