Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng tại Việt Nam


DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết  định số: 31 /2006/ QĐ - BNN   ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

TÊN HOẠT CHẤT – NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST)

TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ  (APPLICANT)

I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:

1.  Thuốc  trừ sâu:

1

Carbofuran(min  98 %)

Furadan 3 G

tuyến trùng hại  đất trồng lúa; sâu xám, rệp, sùng  trắng, sùng bửa củi  hại  đất trồng mía, cà phê, vườn ươm, cây rừng, cây ăn quả

FMC International SA. Philippines

 

 

Kosfuran 3G

tuyến trùng hại đất trồng lúa; sâu xám, rệp, sùng trắng, sùng bửa củi hại đất trồng mía, cà phê, vườn ươm, cây rừng, cây ăn quả

Công ty Liên Doanh SX Thuốc Nông dược Kosvida

 

 

Sugadan 30 G

tuyến trùng hại  đất trồng lúa; sâu xám, rệp, sùng  trắng, sùng bửa củi  hại  đất trồng mía, cà phê, vườn ươm, cây rừng, cây ăn quả

Công ty CP Hoá chất NN Hoà Bình

 

 

Vifuran 3 G

tuyến trùng hại đất trồng lúa; sâu xám, rệp, sùng trắng, sùng bửa củi hại  đất trồng mía, cà phê, vườn ươm, cây rừng, cây ăn quả

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

2

Dichlorvos  13 % + Deltamethrin 2 %

Sát Trùng Linh 15 EC

bọ xít hại lúa, sâu đục thân  hại ngô

Công ty CP Nicotex

2. Thuốc trừ bệnh:

1

MAFA

Dinasin 6.5 SC

bệnh  khô vằn hại lúa

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

II .  THUỐC KHỬ TRÙNG KHO:

1

Aluminium Phosphide

Celphos 56 % tablets

sâu mọt hại  kho tàng

Excel Crop Care Limited

 

 

Gastoxin 56.8 GE

sâu mọt hại  kho tàng

Helm AG

 

 

Fumitoxin 55 % tablets

côn trùng hại  nông sản, nhà kho, phương tiện  chuyên chở

Công ty CP khử trùng giám định  Việt Nam

 

 

Phostoxin 56 % viên tròn,  viên dẹt

côn trùng, chuột hại  kho  tàng

Công ty CP khử trùng giám định Việt Nam

 

 

Quickphos 56 %

sâu mọt hại  kho tàng

United Phosphorus Ltd

 2

Magnesium phosphide

Magtoxin 66 tablets, pellet

sâu mọt hại  kho tàng

Công ty CP khử trùng giám định Việt Nam

Methyl Bromide

Bromine  - Gas 98%, 100 %

mọt, bướm, gián, mạt, chuột hại hàng hoá  trong  kho  (đường, đậu, quả khô, ngô, gạo, lúa,  cao lương, kho trống)

Công ty CP khử trùng giám định Việt Nam

 

 

Dowfome 98 %

sâu mọt hại  nông lâm sản sau thu hoạch

Công ty TNHH TM - DV  Thanh Sơn Hoá Nông

 

 

Meth - O - gas 98 %

sâu, mọt hại  nông, lâm sản sau thu hoạch

Công ty CP TST Cần Thơ

 

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1230

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ