Thủy sản

   KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ PHI TRONG LỒNG
09/09/2019
+ Khung lồng: Khung lồng được làm bằng tre, gỗ, sắt hoặc ống nhựa HĐPE + Lồng, lưới: Dùng lưới nylon , kích thước mắc lưới 2a = 20 mm, + Lưới bảo về bằng lưới B40, dây buộc và các cộc cố định lồng. + Vật liệu làm phao: Thường được dùng các loại phi nhựa hay các loại can nhựa và phao để nâng lồng nuôi. Nếu làm lồng bằng vật liệu HDPE thì dùng luôn khung lồng làm phao.
Xem chi tiết »
   KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ PHI VẰN NOVIT4 (Năng suất >20 TẤN/ha/vụ)
09/09/2019
Ao nuôi thâm canh cá rô phi: diện tích ao từ 1.000 - 10.000 m2, tốt nhất là 4.000 - 6.000 m2, độ sâu trung bình 1,5 - 2,0 m nước. Trước khi thả giống ao phải được tát cạn, vét bớt bùn đáy và san phẳng đáy ao tạo điều kiện tốt cho cá sinh trưởng.
Xem chi tiết »
   KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH
09/09/2019
Để sản xuất có hiệu quả và đảm bảo chất lượng thì tất cả các công đoạn chính này cần được các chủ trang trại sản xuất giống hết sức chú ý.
Xem chi tiết »
   BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÁ CHÉP
09/09/2019
Xây đựng quy trình phòng trị bệnh và phổ biến cho người nuôi là việc cần thiết và cấp bách. Sự hợp tác của người dân trong việc ứng dụng và hoàn thiện quy trình phòng trị bệnh góp phần giảm thiểu mất mát cho nghề nuôi cá nói chung và cá chép nói riêng.
Xem chi tiết »
   KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ CHÉP V1 TRONG AO
09/09/2019
Nguồn nước cấp: chủ động trong việc cấp nước, pH: 7.5-8, xa các nguồn nước nhiễm bẩn (Nước thải sinh hoạt và nước thải của các nhà máy), hàm lượng ô xy hòa tan trong nước > 3mg/L
Xem chi tiết »
KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÉP V1 TRONG LỒNG
09/09/2019
Tài liệu này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật cho nuôi cá lồng nước ngọt, áp dụng cho nông dân vùng đồng bằng trung du, và miền núi trên phạm vi cả nước nơi có nguồn nước chay.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website