Bệnh hoá vôi, hoá đá ở ong


1. Triệu chứng

- Hai bệnh này tác hại trên ấu trùng ong nhỏ tuổi, ấu trùng bị nấm Ascosphera apis gây hại chết có màu trắng bạc như vôi nên người ta gọi là ấu trùng hoá vôi. Còn ấu trùng bị nấm aspengillus flarus gây hại chết cứng có màu xám như đá nên người ta gọi là ấu trùng ong hoá đá.

2. Nguyên nhân

- Bệnh hoá vôi do nấm ascosphera apis.

- Bệnh hoá đá do nấm aspengillus flarus.

3. Biện pháp phòng trừ

- Các bệnh này gây hại trên ong thì chưa có cách nào chữa đựơc, bào tử nấm có thể tồn tại và gây hại trong nhiều năm nên biện pháp tốt nhất khi phát hiện bệnh thì huỷ bỏ đàn ong đó, đốt bỏ để diệt mầm bệnh.

- Những đàn ong còn lại có thể xử lý thuốc phòng:

- Đối với nấm Aspengillus apis dùng Amphotoricin B.

- Đối với nấm aspengillus flarus thì dùng Thiobenzidol để xử lý.

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 699

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website