Lưỡng cư (nòng nọc)


1. Tác nhân gây hại

Một số loại lưỡng cư như cóc, nhái, ếch vừa có khả năng sống trên cạn và sống dưới nước, có khả năng sử dụng trứng và cá con làm thức ăn, đặc biệt là giai đoạn ấu trùng (nòng nọc), chúng có khả năng bắt cá con với cường độ cao. Vào mùa xuân là mùa đẻ trứng của lưỡng cư, cũng là mùa sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá con trong các trại sản xuất giống cá nước ngọt, nên giai đoạn ấu trùng của ếch nhái (nòng nọc) trở thành địch hại nguy hiểm trong các ao ương cá từ giai đoạn cá bột lên hương. Nếu không áp dụng các biện pháp cần thiết, rất có thể sau 20 ngày ương, trong ao hoàn toàn không có cá con, nhưng lại có rất nhiều nòng nọc.

2. Biện pháp phòng trừ

Để phòng tác hại của nòng nọc, cần thường xuyên dùng vợt, vớt hết trứng của động vật lưỡng cư nổi trên mặt nước ao ương vào buổi sáng. Trong quá trình ương từ giai đoạn cá bột lên hương, 2-3 ngày/lần dùng lưới để diệt tạp vớt hết nòng nọc trong ao và diệt bỏ.

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 659

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website