Kiến hại ong


1.Nguyên nhân và tác hại

Do kiến tấn công ăn mật ong, bắt ong non và lấy trứng. Nếu kiến nhỏ vào ăn mật sẽ làm cho đàn ong xôn xao và bốc bay.

2. Biện pháp phòng, trừ

- Để đề phòng kiến người ta đặt 4 chân thùng ong trong bát đổ đầy nước để không cho kiến bò lên tổ ong, hoặc dùng mỡ xe máy bôi chung quanh chân cột không cho kiến bò lên thùng.

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 668

CSDL Nông nghiệp

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website