Vĩnh Phúc tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2017


Vĩnh Phúc là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển, chính vì vậy công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm luôn được chú trọng. Với mục đích chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, ngăn chặn bệnh phát sinh và lây lan, góp phần quan trọng  giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững, ngày 11/9/2017, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành “Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2017”.

Căn cứ kết quả rà soát, kê khai tổng đàn gia súc, gia cầm trước khi tiêm phòng và cơ sở đăng ký của UBND các huyện, thành, thị, trong đợt 2 này toàn tỉnh sẽ tiến hành tiêm phòng vắc xin LMLM cho 84.450 trâu, bò; vắc xin THT nhũ hóa cho 45.340 con trâu, bò; vắc xin LMLM và Tai xanh cho 86.175 lợn nái, đực giống; vắc xin Dịch tả lợn cho 39.500 nái, đực giống; vắc xin dại cho 40.210 chó, mèo và vắc xin cúm gia cầm cho 2.672.040 con gà, vịt, ngan. Đồng thời, tổ chức 01 đợt phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi cùng với thời gian tiêm phòng vắc xin trong thời gian từ 25/9 đến 10/11/2017.

Về tổ chức thực hiện, cần có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y, chỉ đạo của UBND tỉnh;100% xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện. Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm; phun khử trùng tiêu độc tập trung đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí, an toàn cho người, động vật và không ảnh hưởng đến môi trường. Tiêm phòng đạt 80% tổng đàn trở lên trong đó: Trâu, bò tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng; đàn lợn nái, lợn đực giống tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn, bệnh Lở mồm long móng, bệnh Tai xanh; đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm đối với đàn gà có quy mô từ 1.000 con trở xuống và 100% đàn vịt, ngan trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tích cực hưởng ứng thực hiện.

Về kinh phí thực hiện, hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc xin (trừ vắc xin tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo); hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất phun khử trùng, tiêu độc (các hộ chỉ chăn nuôi chó, các hộ nuôi gia cầm quy mô trên 1.000 con và các hộ nuôi gia súc từ 50 con trở lên phải tự tổ chức phun khử trùng, tiêu độc). Đối với các hộ chăn nuôi bò sữa của huyện Lập Thạch thực hiện theo Quyết định số 3132/QĐ-CT ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh; các hộ chăn nuôi bò thịt, bò sữa huyện Tam Đảo thực hiện theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ công tác thống kê, tập huấn, vận chuyển vắc xin,...; cấp xã hỗ trợ kinh phí tổ chức, chỉ đạo cho công tác tiêm phòng. Hộ chăn nuôi trả tiền công tiêm phòng các loại vắc xin, công phun khử trùng tiêu độc, trả tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng cho vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo.

Hy vọng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chức năng chuyên môn,... công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh sẽ đạt hiệu quả cao nhất./.

Ngày đăng: 28/09/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 1792

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website