Tam Đảo kết thúc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2020


Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2020; UBND huyện Tam Đảo đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/02/2020 về tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc đợt 1/2020 trên địa bàn huyện.

Xác định tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng trong chăn nuôi an toàn sinh học nhằm mục đích tăng đàn, tái đàn vật nuôi. Huyện Tam Đảo đã tập trung chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn tiếp nhận, bảo quản các loại dụng cụ, vật tư được trang bị; phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền bằng đĩa CD trên xe ô tô lưu động, treo băng zôn tại điểm tiêm tập trung của các xã, thị trấn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi theo tài liệu của cơ quan thú y; thành lập tổ kiểm tra, hướng dẫn công tác tiêm phòng vắc xin và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; chỉ đạo UBND cấp xã bố trí kinh phí kịp thời phục vụ cho công tác tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi...

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên nên kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch như tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 được 285.097 con; gồm: 284.424 con gà và 36.673 con ngan, vịt, đạt 90,5% KH. Đối với đàn lợn nái, đực giống: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng được 5.487 con đạt 96,1 % KH; Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn được 3.194 con đạt 99,8% KH; Tiêm phòng vắc xin Tai xanh được 5.290 con đạt 92,7 % KH. Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng được 8.311 con đạt 80,9% KH; Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng được 5.493 con, đạt 82,7% KH; Phun khử trùng tiêu độc chuồng trại và môi trường chăn nuôi 12.840 hộ chăn nuôi tại 101 thôn của 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 100% KH. Tuy công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số xã chưa quan tâm, chỉ đạo chưa quyết liệt, chậm triển khai Kế hoạch theo quy định; do đặc điểm địa hình của huyện miền núi, chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, ý thức của một bộ phận người chăn nuôi chưa cao, còn chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi đặc biệt là tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo… Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người chăn nuôi nắm được chủ trương tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm./.

Ngày đăng: 29/05/2020 Tác giả: Lưu Văn Hương-Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 409

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website