Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 02/6 đến ngày 8/6/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng nóng gay gắt, mưa rào nhẹ và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 12,8 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 400C, thấp nhất 260C.

Ẩm độ trung bình 70 - 80% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 55 - 60 giờ (thấp hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Lúa xuân: Thu hoạch xong

- Ngô: 2.078,6 ha (thu hoạch);

- Đậu tương: 68,1 ha (thu hoạch);

- Lạc: 1.515,4 ha (thu hoạch);

- Khoai lang: 238,9 ha (thu hoạch)

- Rau các loại: 2.795,5 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.984,5 ha (các giai đoạn).

* Lúa vụ mùa: Diện tích mạ: 672 ha, Diện tích lúa đã cấy: 50 ha.

Thời tiết trong tuần nắng nóng gay gắt, mưa rào nhẹ và dông rải rác. Cây trồng sinh trưởng, phát triển chậm. Một số đối tượng sinh vật gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,2 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 1 con (Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Rầy nâu 1,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,6 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên, Phúc Yên).

  1. Cây lúa (mạ)

- Rầy nâu (trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4 - 0,6 con/m2, cao 2 - 3 con/m(Tam Dương).

- Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 1,2) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Tam Dương).

2. Cây rau

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 3 - 5 con/m2  (Phúc Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Sâu đục quả (vải), bọ xít gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 9/6 - 15/6/2021

1. Trên mạ Mùa

Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 3 ra; sâu non sâu cuốn lá nhỏ hại rải rác. Cần chú ý theo dõi để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Sâu đục quả, bọ xít (vải) gây hại nhẹ

- Cây xoài: Bệnh thán thư tiếp tục gây hại nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Gieo mạ đảm bảo đúng khung lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp: Trà lúa Mùa sớm gieo từ 01- 10/6; trà lúa Mùa trung gieo từ ngày 10 - 15/6.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông 2021, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặc xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, AT trichoderma, Lacto powder T,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phân bón (nhất là phân hữu cơ) ...làm đất kỹ trước khi gieo cấy lúa vụ Mùa.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 02/6 - 8/6/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 08/06/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 100

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ