Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng nóng gay gắt, ít mưa. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,3 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 340C (cao hơn CKNT), cao nhất 410C, thấp nhất 280C.

Ẩm độ trung bình 64,3 - 74,3% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 72 - 80 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2021 là: 19.590,7 ha

Trong đó:

- Lúa mùa: 16.851 ha (cấy - hồi xanh - đẻ nhánh).

- Ngô: 1.095,6 ha (cây con).

- Đậu tương: 114,2 ha (cây con).

- Lạc: 137 ha (cây con).

- Khoai lang: 100 ha (mới trồng).

- Rau: 935,5 ha (các giai đoạn).

- Cây khác: 138 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần trời nắng nóng gay gắt, ít mưa. Cây trồng sinh trưởng, phát triển chậm. Một số đối tượng sinh vật gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,2 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên, Phúc Yên); Rầy nâu 1 con ( tương đương kỳ trước), nơi cao 6 con (Bình Xuyên); Rầy lưng trắng 0,7 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,9 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch).

  1. Trên mạ, lúa mùa sớm

- Rầy nâu (tuổi 1, 2) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 5 - 6 con/m(Sông Lô).

- Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3, 4) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 7 - 10 con/m2 (Tam Dương).

- Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 1, 2) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,02 - 0,05 con/m2, cao 0,1 - 0,2 con/m2 (Sông Lô).

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,4 - 0,6 con/m2, nơi cao 2 - 3 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên).

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,2%, nơi cao 7 - 10% (Lập Thạch).

2. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 4 - 5con/m2 (Yên Lạc).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Phúc Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 23/6 - 29/6/2021

1. Trên mạ, lúa mùa sớm

Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục ra rải rác. Sâu non đục thân 2 chấm nở và gây dảnh héo trên mạ, lúa mùa sớm. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 tiếp tục hại rải rác. Cần chú ý theo dõi những diện tích mạ, lúa gieo, cấy sớm để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh tiếp tục gây hại (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ (Yên Lạc).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít tiếp tục gây hại nhẹ

- Cây xoài: Bệnh thán thư hại nhẹ.

 

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế); đơn vị liên quan các huyện, thành phố chỉ đạo đôn đốc  UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, nông dân cấy hết diện tích theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai. Chăm sóc sớm cho lúa khi bén rễ - hồi xanh. Thực hiện bón phân cân đối, hợp lý giữa NPK, bón nặng đầu - nhẹ cuối,... Những diện tích đất bị chua: Trước khi cày bừa cấy cần bón 25 - 30 kg vôi bột/1 sào, tăng cường bón phân hữu cơ để khử chua, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ Mùa để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt sâu non sâu cuốn lá, bắt ốc bươu vàng, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng.

- Biện pháp hóa học: Phun thuốc khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng chống bằng thuốc đặc hiệu như:

+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá dùng: Virtako 40WG, Patox 95SP, Nicata 95SP, Marshal 200SC,...

+ Sâu keo mùa thu trên ngô dùng: Sâu keo mùa thu dùng thuốc: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 16/6 - 22/6/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 22/06/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 98

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ