Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày18/11 đến ngày 24/11/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời tiết trời nắng nhẹ; đêm và sáng có sương mù,trời se lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,5mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 26,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 200C.

Ẩm độ trung bình 79- 86% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 45 - 50 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ đông 2020 đến nay ước đạt 14.443,8 ha.

- Cây ngô: 5.625,9 ha (thâm dâu - chắc hạt).

- Khoai lang: 1.276,2 ha (PTTL - củ).

- Cây lạc: 205,0 ha (PTTL - đâm tia).

- Cây đậu tương: 432,8 ha (PTTL).

- Rau các loại: 5.242,8 ha (các giai đoạn).

- Cây trồng khác: 1.661,1 ha.

Trong tuần trời nắng nhẹ, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,4 con (bằng kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Rầy nâu 1 con  (cao hơn kỳ trước),  nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Dương).

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô:

+ Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4-0,6 con/m2, cao 3 - 4 con/m2 (Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên, Sông Lô).

+ Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 3 - 5%, cục bộ 10% (Yên Lạc).

+ Bệnh đốm lá, gỉ sắt gia tăng gây hại, tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 7%, cao 15-20%, cục bộ >30% (Vĩnh Tường, Yên Lạc).

+ Sâu đục thân gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5-0,7%, cao 5-7% (Yên Lạc, Vĩnh Tường).

+ Bệnh khô vằn gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%, cao 5 - 7%, cục bộ 10% (Sông Lô, Bình Xuyên, Yên Lạc).

Ngoài ra rệp gây hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Sâu xanh gây hại rải rác mật độ phổ biến 0,5 - 0,7 con/m2, cao 4 - 6 con/m2; bọ nhảy gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 5-7 con/m2, cao 15-20 con/m2 (Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Yên). Ngoài ra sâu tơ, sâu khoang, rệp, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Trên cây cà chua: bệnh héo xanh gây hại cục bộ một số diện tích cà chua chính vụ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 3% (Yên Lạc).

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

3. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 25/11-01/12

1. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại nhẹ - trung bình. Sâu đục thân, sâu ăn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột gây hại nhẹ. Rệp cờ gây hại nhẹ - trung bình những diện tích ngô giai đoạn trỗ cờ - phun dâu.

- Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, rệp gây hại ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh thối nhũn, bệnh héo vi khuẩn, bệnh đốm lá hại cục bộ.

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Tích cực vệ sinh đồng ruộng, gieo trồng cây ưa lạnh như: Khoai tây, bắp cải, su hào... đảm bảo thời vụ và hết diện tích.

- Chăm sóc cây vụ Đông, bón phân cân đối để cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt nhằm hạn chế sinh vật gây hại. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP, Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG; đối với những diện tích rau bị sâu xanh, sâu khoang gây hùng thuốc Kajio 5WG, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC...; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Bamectin 1.8EC...;; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 18/11/2020 - 24/11/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 24/11/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 179

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò lai 3B thương phẩm Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website