Trồng trọt

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn huyện Tam Dương
24/11/2021
Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-SNN&PTNT ngày 12/05/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán gói thầu và lựa chọn nhà thầu vận chuyển, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng năm 2021. Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do tác hại của rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trong năm 2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh đã ban hành kế hoạch số 23/KH- CCTT&BVTV ngày 30/07/2021 về thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2021)
09/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2021)
16/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 190C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021)
16/11/2021
Trong tháng trời nắng nhẹ, đầu và giữa tháng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 410 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 23,20C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 170C; Ẩm độ trung bình 78 - 86% (cao hơn CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 130 - 160 giờ (xấp xỉ CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 9/11/2021)
09/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 70- 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 27/10 đến ngày 02/11/2021)
02/11/2021
Trong tuần thời tiết có mưa, đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 200 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 21,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 190C. Ẩm độ trung bình 85- 90% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 10 - 20 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2021)
26/10/2021
Trong tuần thời tiết ngày nắng ấm, đêm và sáng sớm có sương và lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 21,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 170C. Ẩm độ trung bình 70 - 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 50 - 60 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 13/10 đến ngày 19/10/2021)
20/10/2021
Trong tuần ảnh hưởng cơn bão số 8 có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 200 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 25,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 190C. Ẩm độ trung bình 85 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 20 - 30 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021)
15/10/2021
Đầu tháng trời nắng nhẹ, cuối tháng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày có mưa lớn trên diện rộng và dông kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 590 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 28,60C (cao hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 240C; Ẩm độ trung bình 81 - 95% (cao hơn CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 210 - 240 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 06/10 đến ngày 12/10/2021)
12/10/2021
Trong tuần ảnh hưởng cơn bão số 7 có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 300 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 27,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 210C. Ẩm độ trung bình 85 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 50 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website