Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-09-2018


Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 20/09/2018 là: 31.661,51 ha, đạt 98,54% kế hoạch, bằng 96,84% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 25.756,03 ha, đạt 95,39% kế hoạch, bằng 96,18% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1171,99 ha; Phúc Yên: 2.086,30 ha; Lập Thạch: 2.802,0ha; Sông Lô: 2.296,6 ha; Tam Dương: 3.228,50 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,5 ha); Tam Đảo: 2.577,7 ha; Bình Xuyên: 2.900,0 ha; Yên Lạc: 4.098,0 ha; Vĩnh Tường: 4.594,84 ha (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,9 ha)).

- Diện tích lúa đã thu hoạch là: 8.636,20 ha, bằng 98,35% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 750 ha; Phúc Yên: 450 ha; Lập Thạch: 1.099,3ha; Sông Lô: 300 ha; Tam Dương: 2730ha; Tam Đảo: 667 ha; Bình Xuyên: 440,0 ha; Yên Lạc: 600,0 ha; Vĩnh Tường: 1600 ha).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.833,79 ha, đạt 96,77% kế hoạch, bằng 93,45% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,48 ha; Phúc Yên: 32,5 ha; Lập Thạch: 238,4 ha; Sông Lô: 372,7 ha; Tam Dương: 48,8 ha; Tam Đảo: 28,0 ha; Bình Xuyên: 100,0 ha; Yên Lạc: 337,5 ha; Vĩnh Tường: 673,41 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 218,73 ha, bằng 103,97% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 4,28 ha; Phúc Yên: 19,3 ha; Lập Thạch: 76,2 ha; Sông Lô: 31,5 ha; Tam Dương: 49,23 ha; Tam Đảo: 35,5 ha; Yên Lạc: 2,1ha; Vĩnh Tường: 0,62 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.967,07 ha, bằng 104,84% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.900,87 ha, bằng 104,34% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 76,91 ha; Phúc Yên: 154,10 ha; Lập Thạch: 240,1 ha; Sông Lô: 170,10ha; Tam Dương: 257,95 ha; Tam Đảo: 112,20 ha; Bình Xuyên: 115,5 ha; Yên Lạc: 235,80 ha; Vĩnh Tường: 543,61 ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 66,2 ha, bằng 121,76% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,30 ha; Phúc Yên: 18,0 ha; Lập Thạch: 10,5 ha; Sông Lô: 5,4 ha; Tam Dương: 4,0 ha; Tam Đảo: 20,2 ha; Yên Lạc: 4,3 ha; Vĩnh Tường: 3,5 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 638,82 ha, đạt 138,57% kế hoạch, bằng 107,93% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 449,95 ha, đạt 131,56% kế hoạch, bằng 108,20% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,1 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 162,7 ha; Sông Lô: 126,30 ha; Tam Dương: 47,2 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 15,0ha; Yên Lạc: 43,10ha; Vĩnh Tường: 30,55).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 159,47 ha, đạt 134,01% kế hoạch, bằng 90,59% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 16,2 ha; Sông Lô: 29,80 ha; Tam Dương: 6,6 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 64,6 ha; Vĩnh Tường: 8,4).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.224,03 ha, bằng 98,36% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 52,3 ha; Lập Thạch: 392,3 ha; Sông Lô: 80,6 ha; Tam Đảo: 85,40 ha; Bình Xuyên: 40,5 ha; Yên Lạc: 119,10 ha; Vĩnh Tường: 453,83).

Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 20/09/2018 là: 1.370,2 ha, đạt 7,21% kế hoạch.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.309,2 ha, đạt 12,84% kế hoạch(Lập Thạch: 350,2 ha; Yên Lạc: 707,0 ha; Vĩnh Tường: 252,0 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 4,7 ha(Lập Thạch: 4,7 ha).

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 50,3 ha (Lập Thạch: 31,3 ha; Yên Lạc: 19,0 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 6,0 ha.

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 12/09- 18/09/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,5 con (giảm so kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); sâu đục thân cú mèo 0,2 con (bằng với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (tương đương kỳ trước), cao 2 con (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch); rầy nâu 54,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 765 con (Bình Xuyên).

- Trên lúa Mùa:

+ Rầy (tuổi 4, 5, trưởng thành) hại diện ổ giai đoạn lúa chín - thu hoạch, mật độ phổ biến 200 - 300 con/m2, cá biệt trên 3.000 con/m2 (Lập Thạch).

+ Bệnh khô vằn gây hại diện rộng trên lúa, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 7-9%, cao 20% (Lập Thạch).

+ Ngoài ra chuột, bọ xít dài, châu chấu, sâu đục thân gây hại rải rác.

- Trên cây rau, màu:

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên cây ngô: Bệnh khô vằn gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%, cao 10% (xã Liên Châu - huyện Yên Lạc), bệnh gỉ sắt hại nhẹ cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 4 - 6%, cao 15% (các xã Hồng Châu, Liên Châu - huyện Yên Lạc). Ngoài ra, sâu đục thân, bệnh đốm lá hại rải rác.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 19/09- 25/09/2018:

- Trên lúa Mùa:

+ Rầy gây hại cục bộ trên lúa Mùa muộn, mật độ phổ biến 50 - 70 con/m2, cá biệt 1.000 con/m2.

+ Bệnh khô vằn, bạc lá gây hại trung bình - nặng cục bộ.

- Cây rau, màu:

+ Trên cây ngô: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ không đáng kể.

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, phấn trắng tiếp tục gia tăng gây hại trong điều kiện mưa nhiều.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp & PTNT (Phòng Kinh tế), Trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

- Tranh thủ trời nắng ráo, khẩn trương thu hoạch những cây trồng đã chín, nhất là lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm.

- Tăng cường gieo trồng cây vụ Đông đảm bảo thời vụ, nhất là cây ưa ấm.

- Theo dõi, điều tra phát hiện và nắm chắc diễn biến sâu bệnh hại cây vụ Đông để có biện pháp phòng chống kịp thời.

- Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun khi đến ngưỡng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, động vật và môi trường. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Quản lý chặt chẽ việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Đông. Không để tình trạng  buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn./.

Ngày đăng: 20/09/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 564

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website