Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-10-2018


Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/10/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 95,87% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích lúa đã thu hoạch là: 25.624,05 ha, bằng 101,71% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 1.081,01ha; Phúc Yên: 2.045,30 ha; Lập Thạch: 2.802,0 ha; Sông Lô: 2.296,6 ha; Tam Dương: 3228,60 ha; Tam Đảo: 2.577,70 ha; Bình Xuyên: 2.900,0 ha; Yên Lạc: 4098,00 ha; Vĩnh Tường: 4.594,84 ha).

* Cây ngô: Diện tích thu hoạch là: 1.834,89 ha, bằng 91,42% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,58 ha; Phúc Yên: 32,5 ha; Lập Thạch: 238,4 ha; Sông Lô: 372,7 ha; Tam Dương: 48,8 ha; Tam Đảo: 28,0 ha; Bình Xuyên: 100,0 ha; Yên Lạc: 337,5 ha; Vĩnh Tường: 673,41 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích thu hoạch là: 215,17 ha, bằng 106,75% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,72 ha; Phúc Yên: 19,3 ha; Lập Thạch: 76,2 ha; Sông Lô: 31,5 ha; Tam Dương: 49,23 ha; Tam Đảo: 35,5 ha; Yên Lạc: 2,1ha; Vĩnh Tường: 0,62 ha).

* Cây lạc: Diện tích thu hoạch là: 449,95 ha, bằng 106,38% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,1 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 162,7 ha; Sông Lô: 126,30 ha; Tam Dương: 47,2 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 15,0ha; Yên Lạc: 43,10ha; Vĩnh Tường: 30,55).

* Cây đậu tương: Diện tích thu hoạch là: 159,47 ha, bằng 92,37% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 16,2 ha; Sông Lô: 29,80 ha; Tam Dương: 6,6 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 13,0ha; Yên Lạc: 64,6 ha; Vĩnh Tường: 8,4).

Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 10/10/2018 là: 11.193,31 ha, đạt 79,95% kế hoạch, bằng 87,89% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 6.399,00 ha, đạt 62,74% kế hoạch, bằng 73,07% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 55,0 ha; Phúc Yên: 65,0 ha; Lập Thạch: 1.197,50 ha; Sông Lô: 920,0 ha; Tam Dương: 1.068,0 ha; Tam Đảo: 543,0 ha; Bình Xuyên: 296,0 ha; Yên Lạc: 1.138,5 ha; Vĩnh Tường: 1.116,0 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.030,20 ha đạt 57,88% kế hoạch, bằng 103,8% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 97,7 ha; Phúc Yên: 2,0 ha; Lập Thạch: 218,0 ha; Sông Lô: 120,0 ha; Tam Dương: 109,0 ha; Tam Đảo: 82,0 ha; Bình Xuyên: 71,0 ha; Yên Lạc: 204,5 ha; Vĩnh Tường: 126,0 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.249,89 ha, bằng 93,48% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 126,49 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 155,30 ha; Sông Lô: 95,40 ha; Tam Dương: 295,0 ha; Tam Đảo: 114,20 ha; Bình Xuyên: 143,0 ha; Yên Lạc: 470,50 ha; Vĩnh Tường: 800,0 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 942,32 ha đạt 67,99% kế hoạch, bằng 177,06% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 77,65 ha đạt 31,06% kế hoạch, bằng 66,37% so với cùng kỳ( Vĩnh Yên: 10,65 ha; Lập Thạch: 16,3 ha; Tam Dương: 22,0 ha; Tam Đảo: 11,0 ha; Yên Lạc: 11,7 ha; Vĩnh Tường: 6,0 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 864,67 ha, đạt 76,12% kế hoạch, bằng 208,35% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 11,17 ha; Lập Thạch: 13,80 ha; Sông Lô: 0,50 ha; Tam Dương: 13,5 ha; Tam Đảo: 12,0 ha; Bình Xuyên: 4,00 ha; Yên Lạc: 743,8 ha; Vĩnh Tường: 66,70 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 571,90 ha, đạt 90,21% kế hoạch, bằng 1.224,63% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 22,5 ha; Phúc Yên: 3,0 ha; Lập Thạch: 27,0 ha; Sông Lô: 36,30 ha; Tam Đảo: 15,8 ha; Bình Xuyên: 30,0ha; Vĩnh Tường: 437,3).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 03/10- 09/10/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo); sâu đục thân cú mèo 0,4 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Bình Xuyên); rầy nâu 6,8 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 120 con (Bình Xuyên); rầy lưng trắng 1,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 15 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 1,6 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 17 con (Lập Thạch).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô hè thu trồng muộn: Bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cục bộ 15% (Yên Lạc).

+ Trên cây ngô đông: Châu chấu gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,1- 0,2 con/m2, cao 2- 3 con/m2; Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,2- 0,3%, cao 1- 2%; Ngoài ra, chuột, bệnh huyết dụ, lở cỗ rễ gây hại nhẹ - cục bộ.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai tiếp tục gây hại trên  một số diện tích dưa đang thu hoạch, tỷ lệ lá hại phổ biến 1- 3%, cao 10 - 12% (Tam Dương). Ngoài ra bệnh héo xanh, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2, bọ nhảy hại cục bộ, mật độ 1- 2,5 con/m2.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 10/10- 16/10/2018:

- Trên cây màu:

+ Cây ngô: Sâu ăn lá, sâu đục thân, chuột tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình. Bệnh bạch tạng, huyết dụ… tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

+ Trên cây lạc: Bệnh lở cổ rễ gây hại cục bộ diện tích trồng sớm.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh giả sương mai, khảm lá tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Ngoài ra, bọ trĩ, bọ phấn hại rải rác.

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; rệp, sâu xanh, bệnh đốm lá, sương mai, thối nhũn gây hại cục bộ.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Tích cực xáo xới, chăm sóc cây vụ Đông; thực hiện bón phân cân đối để cây phát triển tốt nhằm hạn chế sâu, bệnh gây hại.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM, thực hiện tốt quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên cây vụ Đông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đôn đốc các xã, phường triển khai diệt chuột tập trung đợt 3 (vụ Đông 2018) từ ngày 06 - 21/10/2018.

- Đối với những diện tích dưa bị bệnh sương mai, giả sương mai gây hại có tỷ lệ lá bệnh trên 10%, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sinh vật gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 10/10/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 619

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website