Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 19-10-2018


Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 19/10/2018 là: 13.543,52 ha, đạt 71,28% kế hoạch, bằng 94,52% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 7.276,68 ha, đạt 71,34% kế hoạch, bằng 80,83% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 66,48 ha; Phúc Yên: 238,0 ha; Lập Thạch: 1.318,00 ha; Sông Lô: 960,0 ha; Tam Dương: 1.168,0 ha; Tam Đảo: 598,0 ha; Bình Xuyên: 502,0 ha; Yên Lạc: 1.163,5 ha; Vĩnh Tường: 1.262,70 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.380,20 ha đạt 77,54% kế hoạch, bằng 105,24% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 97,7 ha; Phúc Yên: 31,3 ha; Lập Thạch: 284,0 ha; Sông Lô: 170,0 ha; Tam Dương: 189,0 ha; Tam Đảo: 115,0 ha; Bình Xuyên: 113,50 ha; Yên Lạc: 219,0 ha; Vĩnh Tường: 160,70 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.972,86 ha, đạt 59,46 % kế hoạch, bằng 105,65% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 202,54 ha; Phúc Yên: 174,50 ha; Lập Thạch: 237,40 ha; Sông Lô: 116,60 ha; Tam Dương: 347,0 ha; Tam Đảo: 160,40 ha; Bình Xuyên: 200,50 ha; Yên Lạc: 550,20 ha; Vĩnh Tường: 983,72 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1139,38 ha đạt 82,21% kế hoạch, bằng 188,36% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 151,52 ha đạt 60,61% kế hoạch, bằng 97,86% so với cùng kỳ( Vĩnh Yên: 10,65 ha; Phúc Yên: 11, Lập Thạch: 22,0 ha; Sông Lô: 0,5 ha, Tam Dương: 29,0 ha; Tam Đảo: 33,0 ha; Bình Xuyên: 12,0 ha, Yên Lạc: 16,7 ha; Vĩnh Tường: 16,67 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 987,86 ha, đạt 86,96% kế hoạch, bằng 219,59% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 11,17 ha; Phúc Yên: 11,5 ha; Lập Thạch: 14,80 ha; Tam Dương: 13,5 ha; Tam Đảo: 22,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha; Yên Lạc: 826,0 ha; Vĩnh Tường: 69,89 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 774,40 ha, đạt 122,15% kế hoạch, bằng 129,95% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 22,5 ha; Phúc Yên: 73,30 ha; Lập Thạch: 139,0 ha; Sông Lô: 41,30 ha; Tam Đảo: 31,0 ha; Bình Xuyên: 30,0ha; Vĩnh Tường: 437,3).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 10/10- 16/10/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,04 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo, Sông Lô); sâu đục thân cú mèo 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); rầy nâu 20,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 520 con (Bình Xuyên); rầy lưng trắng 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 9 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,8 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 12 con (Lập Thạch).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô: Bệnh đốm lá, gỉ sắt hại nhẹ một số diện tích ngô trồng sớm, tỷ lệ lá hại phổ biến 3-5%, cao 15% (các xã Đại Tự, Hồng Châu - huyện Yên Lạc). Sâu đục thân hại cục bộ nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1,5%; cao 3-5%, cục bộ 10% (xã Đồng Ích - huyện Lập Thạch).

+ Ngoài ra, châu chấu, sâu ăn lá, chuột, bệnh huyết dụ, gây hại rải rác.

+ Trên cây đậu tương, lạc: Sâu cuốn lá, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gây hại nhẹ một số diện tích đang thu hoạch, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cao 12 - 15% (xã An Hòa - huyện Tam Dương). Ngoài ra bệnh héo xanh, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

+ Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh hại rải rác tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,6%, cao 2 - 3% (xã Phú Xuân, TT.Thanh Lãng - huyện Bình Xuyên).

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2; bệnh sương mai hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 17/10- 23/10/2018:

- Trên cây màu:

+ Cây ngô: Châu chấu, sâu đục thân, chuột tiếp tục gia tăng gây hại mức nhẹ – trung bình. Sâu khoang, bệnh huyết dụ hại cục bộ; rệp cờ xuất hiện gây hại những diện tích ngô trồng sớm giai đoạn xoáy nõn.

+ Trên cây đậu tương, lạc: Sâu cuốn lá, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ,…tiếp tục gia tăng gây hại, mức hại nhẹ - trung bình.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ. Ngoài ra, bọ trĩ, bọ phấn hại rải rác.

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; sâu xanh, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại cục bộ.

+ Trên cây bí đỏ: bệnh héo xanh tiếp tục gia tăng gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường vệ sinh đồng ruộng, tích cực làm đất trồng cây vụ Đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải,....

- Tích cực xáo xới, chăm sóc cây vụ Đông, không để nước ứ đọng trên ruộng; thực hiện bón phân cân đối để cây phát triển tốt, khỏe nhằm hạn chế sinh vật gây hại.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên cây vụ Đông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đôn đốc các xã, phường triển khai diệt chuột tập trung đợt 3 (vụ Đông 2018) từ ngày 06 - 21/10/2018.

- Đối với những diện tích dưa bị bệnh sương mai, giả sương mai gây hại có tỷ lệ lá bệnh trên 10%, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sinh vật gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 19/10/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 335

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website