Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời ngày nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 15,3 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 31,70C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 410C, thấp nhất 260C.

Ẩm độ trung bình 77 - 84% (cao hơnCKNT).

Số giờ nắng đạt 50 - 55 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2020 ước đạt 38.337,6 ha:

- Lúa xuân:

+ Lúa Xuân sớm: 3.005,3 ha (thu hoạch xong);

+ Lúa Xuân muộn 26.802,8 ha (đỏ đuôi - thu hoạch).

- Ngô: 2.154,9ha (chắc hạt - thu hoạch);

- Đậu tương: 90,4 ha (quả già - thu hoạch);

- Lạc: 1.593,2 ha (củ già - thu hoạch);

- Khoai lang: 268,1 ha (phát triển củ - thu hoạch)

- Rau các loại: 2.468,7 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.950,3ha (các giai đoạn).

Trong tuần trời nắng nóng,có mưa rào rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ - trung bình, nặng cục bộ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Sâu đục thân cú mèo 0,02 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Rầy nâu 4,0 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 15 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 1,0 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); Sâu cuốn  lá nhỏ 2,5 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 16 con (Bình Xuyên).

1.Trên lúa Xuân muộn

+ Bệnh khô vằn gây hại nhẹ - trung bình, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 2 - 3%, nơi cao 20 - 30%, cục bộ > 40% (Bình Xuyên, Yên Lạc).

+ Bệnh bạc lá gây hại nhẹ - trung bình, nặng cục bộ một số diện tích lúa trỗ muộn, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao 10 - 20%, cục bộ > 40% (Bình Xuyên).

+ Sâu cuốn lá nhỏ hại rải rác diện tích lúa cấy sau, trỗ muộn, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, cao 8- 10 con/m2 (Bình Xuyên).

Ngoài ra: Sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông gây hại rải rác.

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 2-3 con/m2 (Phúc Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 5 con/m2 (Yên Lạc).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu rómthông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 27/05 - 2/06

1. Trên lúa

 Trên lúa Xuân muộn: Sâu bệnh cuối vụ hại không đáng kể.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ.

3. Cây rau

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắngtiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân đã chín với phương châm ‘xanh nhà hơn già đồng”.Thực hiện việc thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa 2020, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặcxử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, Aibi trichodesma,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ) ...làm đất kỹ để gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo kế hoạch được giao.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 20/05 - 26/05/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 01/06/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 329

Dịch bệnh, BVTV

Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website