Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời ngày nắng nóng, đêm có mưa ràorải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 32 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,60C (cao hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 240C.

Ẩm độ trung bình 73,6-82,1% (xấp xỉ CKNT).

Số giờ nắng đạt 55 - 63 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2020 ước đạt 38.337,6 ha:

- Lúa xuân:

+ Lúa Xuân sớm: 3.005,3 ha (thu hoạch xong);

+ Lúa Xuân muộn 26.802,8 ha (thu hoạch).

- Ngô: 2.154,9ha (thu hoạch);

- Đậu tương: 90,4 ha (thu hoạch);

- Lạc: 1.593,2 ha (thu hoạch);

- Khoai lang: 268,1 ha (thu hoạch)

- Rau các loại: 2.468,7 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.950,3ha (các giai đoạn).

* Lúa vụ mùa: Diện tích mạ: 1 ha.

Trong tuần trời nắng nóng,có mưa rào rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,17 con(cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo); Sâu đục thân cú mèo 0,08 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Vĩnh Tường); Rầy nâu 3,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 10 con (Bình Xuyên); Rầy lưng trắng 1,4 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,14 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 1,6 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 8con (Bình Xuyên, Phúc Yên).

1.Trên lúa Xuân muộn: Thu hoạch

2. Trên cây rau, màu

Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 03/06 - 09/06

1. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ.

2. Cây rau

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Nhanh chóng thu hoạch hết diện tích lúa đã chín. Thực hiện việc thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó.Gieo mạ đảm bảo đúng khung lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp: Trà lúa Mùa sớm gieo xung quanh 10/6; trà lúa Mùa trung gieo từ ngày 10 - 15/6.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa 2020, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặc xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, Aibi trichodesma,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ)...làm đất kỹ để gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo kế hoạch được giao.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 27/05 - 02/06/2020),Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 05/06/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 345

Dịch bệnh, BVTV

Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà lông màu thương phẩm an toàn sinh học Hiệu quả từ chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website