Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày21/10 đến ngày 27/10/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời tiết trong tuần trời mát, đêm và sáng có sương mù, trời se lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên1mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 23,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 170C.

Ẩm độ trung bình 65- 70% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 30 - 35 giờ (thấp hơnCKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ đông 2020 đến nay ước đạt 12.759,4 ha.

- Cây ngô: 5.532,7 ha (PTTL - xoáy nõn).

- Khoai lang: 1.025,5 ha (PTTL - củ).

- Cây lạc: 162,5 ha (PTTL).

- Cây đậu tương: 253,8 ha (PTTL).

- Rau các loại: 4.207,3 ha (các giai đoạn).

- Cây trồng khác: 1.577,6 ha.

Trong tuần trời nắng nhẹ, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hạinhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,08 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo, Tam Dương); Rầy nâu 0,9 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,4 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,6 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Sông Lô, Lập Thạch); Sâu cuốn lá nhỏ 0,6 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Phúc Yên).

 

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô:

+ Sâu keo mùa thu gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 0,7 con/m2, cao 2 - 4 con/m2, cục bộ 6 - 7 con/m2 (Vĩnh Tường).

+ Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 3 - 5%, cục bộ 8 - 10% (Lập Thạch, Yên Lạc).

+ Bệnh đốm lá, gỉ sắt gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cao 8 - 10%, cục bộ 15% (Vĩnh Tường).

+ Sâu đục thân gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 3 - 5%, cục bộ 20% (Yên Lạc).

-Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảygây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2(Phúc Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Yên).

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gây hại rải rác một số diện tích đang thu quả, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 15 - 20%. Bệnh héo xanh gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,5 %, cao  5 - 8% (Tam Dương).

- Trên cây cà chua: bệnh héo xanh gây hại cục bộ một số diện tích cà chua chính vụ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 2,5% (Yên Lạc).

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

3. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 28/10 - 03/11

1. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột tiếp tục hại cục bộ.

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Tích cực vệ sinh đồng ruộng, gieo trồng cây ưa lạnh như: Khoai tây, bắp cải, su hào... đảm bảo thời vụ và hết diện tích.

- Chăm sóc cây vụ Đông, bón phân cân đối để cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt nhằm hạn chế sinh vật gây hại. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP, Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG; Bệnh sương mai, giả sương mai dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC, Aliette 80WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 21/10/2020 - 27/10/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 28/10/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 198

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website