Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 06/01 đến ngày 13/01/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời rét đậm, rét hại, ít nắng, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ.. Nhiệt độ trung bình 130C (thấp hơn CKNT), cao nhất 150C, thấp nhất 110C.

Ẩm độ trung bình 76 - 84% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 12 - 16 giờ (thấp hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ Đông 2020 ước đạt 14.732,9 ha:

- Cây ngô: 5.625,9  ha (chắc hạt - thu hoạch).

- Khoai lang: 1.263,86 ha (củ).

- Cây lạc: 205,0 ha (củ).

- Cây đậu tương: 579,9 ha (quả già - thu hoạch).

- Rau các loại: 5.242,8 ha (các giai đoạn).

- Cây trồng khác: 1.815,5  ha.

* Lúa xuân:

+ Mạ Xuân sớm đã gieo: 99,5 ha.

+ Lúa Xuân sớm đã cấy: 141 ha;

Thời tiết trong tuần trời âm u, ít nắng, cây trồng sinh trưởng, phát triển chậm. Một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại cục bộ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Sâu đục thân cú mèo 0,02 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 1 con (Lập Thạch, Bình Xuyên); Rầy nâu 1,7 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 15 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,6 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô, Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 1,2 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,06 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Lập Thạch, Bình Xuyên).

1. Trên lúa Xuân sớm

- Sâu đục thân hai chấm gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,2%, cao 0,4 - 0,6% (Sông Lô).

- Ngoài ra: Ốc bươu vàng, bệnh khô vằn, rầy, chuột phát sinh và gây hại rải rác.

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Đang thu hoạch, sâu bệnh hại không đáng kể.

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, gây hại nhẹ mật độ sâu phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 4 con/m2, cục bộ 5 - 10 con/m2 (Bình Xuyên, Tam Dương). Bọ nhảy gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 4 - 5 con/m2, cao 8 - 12 con/m2 (Tam Dương); bệnh thối nhũn gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 2% (Bình Xuyên).

Ngoài ra bệnh héo xanh cây dưa chuột, bệnh sương mai trên su su ăn ngọn hại nhẹ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, nhện lông nhung gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 13/01 - 20/01/2021

1. Trên lúa Xuân sớm

Sâu đục thân, chuột, khô vằn gây hại cục bộ trên diện tích lúa Xuân sớm tại huyện Sông Lô, Lập Thạch.

2. Cây ngô: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

3. Cây rau

- Trên cây bầu bí: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

- Trên cây cà chua, khoai tây: Bệnh héo xanh, mốc sương tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau cải, su hào, bắp cải: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại. Rệp, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại cục bộ.

4. Cây ăn quả (Nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Thu hoạch sớm diện tích cây rau, màu đã chín, tích cực chăm sóc tốt các cây rau màu vụ đông muộn.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời thông báo, hướng dẫn nông dân thực hiện gieo trồng đảm bảo khung thời vụ của tỉnh đã ban hành; chăm sóc mạ, lúa Xuân sớm; chú ý bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... xuất hiện gây hại. Đặc biệt tăng cường chống rét cho mạ; đảm bảo đủ nước đối với diện tích lúa đã cấy; tuyệt đối không cấy lúa trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 150C.

- Tăng cường cày bừa, làm giầm, phơi ải đất chuẩn bị gieo trồng vụ Đông xuân để hạn chế nguồn sâu, bệnh gây hại.

- Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, kiểm dịch thực vật, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang dùng thuốc Kaijo 5WG, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC....; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Angun 5WG...

- Trên cây ăn quả: Nhện hại dùng thuốc Comite 73EC, Catex 3.6EC...; bệnh sương mai, thán thư dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC...

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu. Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 06/01 - 13/01/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 14/01/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 113

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website