Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 12/05 đến ngày 18/5/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 310C (cao hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 250C.

Ẩm độ trung bình 72 - 78% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 58 - 64 giờ (tương đương CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Lúa xuân: Diện tích lúa gieo, cấy:  29.676,4 ha.

+ Lúa Xuân sớm: Thu hoạch

+ Lúa Xuân muộn (chín sữa - đỏ đuôi - thu hoạch).

+ Diện tích lúa đã thu hoạch: 3.050,0 ha.

- Ngô: 2.078,6 ha (chắc hạt - thu hoạch);

- Đậu tương: 68,1 ha (chắc hạt - quả già);

- Lạc: 1.515,4 ha (củ già);

- Khoai lang: 238,9 ha (phát triển củ)

- Rau các loại: 2.795,5 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.984,5 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ - trung bình, nặng cục bộ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,5 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch); Sâu đục thân cú mèo 0,02 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo); Rầy nâu 4,8 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 26 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 2,1 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 21 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,1 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Bình Xuyên).

1. Lúa Xuân muộn

-  Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 4, 5) gây hại rải rác, tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,1 - 0,3%, cao 1 - 2%, cục bộ 5% (Yên Lạc).

-  Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2, 3) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 0,7con/m2, cao 3 - 4 con/m2 (Bình Xuyên).

-  Rầy (tuổi 5, trưởng thành) gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 50 - 60 con/m2, cao 120 - 130 con/m2, cục bộ 700 - 800 con/m2 (Phúc Yên).

-  Bệnh đạo cổ bông gây hại rải rác với tỷ lệ lá hại phổ biến 0,2 - 0,3%, nơi cao 2 - 3%, cục bộ 20% (Bình Xuyên).

-  Bệnh bạc lá gây hại rải rác với tỷ lệ bông hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 40 - 50% (Yên Lạc, Bình Xuyên).

-  Bệnh khô vằn gây hại diện rộng với tỷ lệ cây hại phổ biến 3 - 5%, nơi cao 40 - 50% (Bình Xuyên, Vĩnh Yên).

-  Chuột gây hại với tỷ lệ bông hại phổ biến 0,9 - 1%, cao 2 - 2,5%, cục bộ 10% (Bình Xuyên).

2. Cây rau

- Trên cây rau thập tự: Sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại nhẹ (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Sâu đục quả (vải) gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 19/5 - 25/5/2021

1. Cây lúa

Trên lúa Xuân muộn: Sâu đục thân, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá,... hại rải rác, đặc biệt bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa chắc xanh - chín. Chú ý theo dõi để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau

- Trên rau thập tự: Các đối tượng sinh vật gây hại rải rác.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Các sinh vật gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Các sinh vật gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân đã chín. Thu hoạch đến đâu cày vùi gốc rạ ngay đến đó, đồng thời sử dụng vôi bột hoặc một số chế phẩm để xử lý rơm rạ cho những diện tích thường xuyên bị bệnh vàng lá trong vụ Mùa và nhằm hạn chế sinh vật gây hại chuyển vụ từ vụ Xuân sang vụ Mùa.

- Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố thường xuyên thăm đồng, nhất là diện tích lúa trỗ muộn còn chín sữa đến chắc xanh. Chú ý bệnh đạo ôn cổ bông hại cuối vụ. Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phòng chống kịp thời an toàn, hiệu quả.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông 2021, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ.

2. Biện pháp quản lý

- Trên lúa Xuân

Bệnh đạo ôn, khi tỷ lệ bệnh từ 2,5% bông hại dùng thuốc đặc hiệu như: Bankan 600WP, Amistar Top 325 SC, Fuji-one 40EC, Filia 525SE, … Những ổ bệnh nặng trên 5% bông hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ  5 - 7 ngày.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ) ...làm đất kỹ trước khi gieo cấy lúa vụ Mùa.

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 12/5 - 18/5/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 18/05/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 78

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website