Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 19/05 đến ngày 25/5/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 24,1 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 31,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 250C.

Ẩm độ trung bình 74 - 81% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 42 - 46 giờ (thấp hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Lúa xuân: Diện tích lúa gieo, cấy:  29.676,4 ha.

+ Lúa Xuân sớm: Thu hoạch

+ Lúa Xuân muộn (chắc xanh - đỏ đuôi - thu hoạch).

+ Diện tích lúa đã thu hoạch: 18.406,0 ha.

- Ngô: 2.078,6 ha (chắc hạt - thu hoạch);

- Đậu tương: 68,1 ha (chắc hạt - thu hoạch);

- Lạc: 1.515,4 ha (củ già - thu hoạch);

- Khoai lang: 238,9 ha (phát triển củ)

- Rau các loại: 2.795,5 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.984,5 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ - trung bình, nặng cục bộ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Rầy nâu 4,7 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 21 con (Sông Lô); Rầy lưng trắng 2,2 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 26 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,5 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên, Phúc Yên).

1. Lúa Xuân muộn

-  Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 5, nhộng) gây hại rải rác, tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,1 - 0,3%, cao 1 - 2%, cục bộ 5% (Yên Lạc).

-  Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2, 3) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 0,7con/m2, cao 3 - 5 con/m2 (Bình Xuyên).

-  Bệnh đạo cổ bông gây hại rải rác, tỷ lệ bông hại phổ biến 0,2 - 0,4%, nơi cao 2 - 3%, cục bộ 20% (Bình Xuyên).

-  Bệnh bạc lá gây hại rải rác với tỷ lệ bông hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao 20 - 30%, cục bộ 40 - 50% (Yên Lạc, Bình Xuyên).

-  Bệnh khô vằn gây hại diện rộng với tỷ lệ cây hại phổ biến 3 - 5%, nơi cao 20 - 30, cục bộ 50 - 60% (Bình Xuyên).

-  Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ bông hại phổ biến 0,3- 0,5%, cao 1 - 2%, cục bộ 5% (Bình Xuyên).

2. Cây rau

- Trên cây rau thập tự: Sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2  (Phúc Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Sâu đục quả (vải) gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 26/5 - 01/6/2021

1. Cây lúa

Trên lúa Xuân muộn: Sinh vật gây hại cuối vụ không đáng kể.

2. Cây rau

- Trên rau thập tự: Các đối tượng sinh vật gây hại rải rác.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Các sinh vật gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Các sinh vật gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân đã chín với phương châm ‘xanh nhà hơn già đồng”.Thực hiện việc thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông 2021, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặc xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, Aibi trichodesma,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ) ...làm đất kỹ trước khi gieo cấy lúa vụ Mùa.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 19/5 - 25/5/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 25/05/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 78

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website