Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 26/05 đến ngày 01/6/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời nắng nóng gay gắt, ít mưa. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2,4 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 32,10C (cao hơn CKNT), cao nhất 390C, thấp nhất 260C.

Ẩm độ trung bình 72 - 81% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 70 - 74 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Lúa xuân: Diện tích lúa gieo, cấy:  29.676,4 ha;

+ Lúa Xuân sớm: Thu hoạch.

+ Lúa Xuân muộn: Thu hoạch.

+ Diện tích lúa đã thu hoạch: 27.048,6 ha.

- Ngô: 2.078,9 ha (thu hoạch);

- Đậu tương: 68,1 ha (thu hoạch);

- Lạc: 1.515,4 ha (thu hoạch);

- Khoai lang: 238 ha (thu hoạch);

- Rau các loại: 2.624,8 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 2.282,6 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần nắng nóng gay gắt, ít mưa. Cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường. Một số đối tượng sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Bình Xuyên); Rầy nâu 1,6 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 10 con (Bình Xuyên); Rầy lưng trắng 0,9 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Bình Xuyên); Rầy xanh đuôi đen 0,6 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,7 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Bình Xuyên, Phúc Yên).

1. Lúa Xuân muộn: Thu hoạch

2. Cây rau

- Trên cây rau thập tự: Sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,4 con/m2, cao 2 - 4 con/m2  (Phúc Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Sâu đục quả (vải), bọ xít gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 02/6 - 8/6/2021

1. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ.

2. Cây rau

- Trên rau thập tự: Các đối tượng sinh vật gây hại rải rác.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Các sinh vật gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Các sinh vật gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân đã chín. Thực hiện việc thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó.

- Gieo mạ đảm bảo đúng khung lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp: Trà lúa Mùa sớm gieo từ 01- 10/6; trà lúa Mùa trung gieo từ ngày 10 - 15/6.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông 2021, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặc xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, AT trichoderma, Lacto powder T,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ) ...làm đất kỹ trước khi gieo cấy lúa vụ Mùa.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 26/5 - 01/6/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 01/06/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 82

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website