Huyện Yên Lạc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2017 đạt trên 95%


Theo thống kê, trên địa bàn huyện Yên Lạc có tổng số gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng: Tổng đàn trâu, bò hiện có 7.845 con, đàn lợn nái, đực giống 10.969 con, đàn gia cầm 299.670 con, đàn chó 3.285 con. Trong chăn nuôi xác định rõ ngoài việc phải chọn con giống khỏe mạnh, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tốt,…thì công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi là biện pháp hiệu quả, đơn giản và kinh tế nhất để phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi vì"phòng bệnh hơn chữa bệnh". Khi gia súc, gia cầm được tiêm phòng vắc xin sẽ có miễn dịch chủ động chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh.

Theo kế hoạch, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc đợt 2 của huyện được triển khai từ ngày 25/9. Toàn huyện sẽ thực hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc. Đối với đàn trâu, bò và đàn lợn nái, lợn đực giống sẽ tiêm vắc xin Lở mồm long móng (LMLM); vắc xin Tụ huyết trùng (THT);vắc xin Tai xanh và vắc xin Dịch tả lợn; đối với gia cầm sẽ tiêm vắc xin Cúm gia cầm; tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho 100% đàn chó, mèo.

Để đạt kế hoạch đề ra trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1184/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện Yên Lạc về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2/2017; UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn thống kê số lượng đàn vật nuôi để đăng ký vắc xin, tổ chức tiêm phòng triệt để, đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm phòng trên hệ thống truyền thanh cơ sở để các hộ chăn nuôi nhận thức được tác dụng của việc tiêm phòng, từ đó tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác tiêm phòng. Trạm Chăn nuôi và thú y huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn tiêm phòng vắc xin đảm bảo thời gian, tiến độ.

Đợt 2 năm 2017, toàn huyện đã tổ chức phun 470 lít khử trùng tiêu độc tại chuồng trại chăn nuôi. Tổng đàn gia cầm tiêm được 280.311 con, đạt 95,13% KH, trong đó: Đàn gà (quy mô 1.000 con/hộ) tiêm được 120.710 con, đạt 100,39% KH; đàn vịt, ngan tiêm được 159.601 con, đạt 91,5% KH. Tổng số trâu, bò tiêm phòng vắc xin LMLM 6.916 con đạt 103% KH; vắc xin THT 3.067 con đạt 106% KH. Tổng số lợn nái, đực giống tiêm vắc xin LMLM: 8.500 con đạt 97% KH, vắc xin Dịch tả: 2.380 con đạt 114% KH, vắc xin Tai xanh: 8.390 con đạt 96% KH. Đối với đàn chó mèo: Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo 2.863 con đạt 87% KH.

Do làm tốt công tác tiêm phòng nên vài năm trở lại đây, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra./.

Ngày đăng: 26/12/2017 Tác giả: Trần Hiếu - Số lần được xem: 1164

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website