Một số dịch vụ kỹ thuật của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật


Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật (CĐXN) là đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc, có chức năng thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật phục vụ công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh. Thực hiện dịch vụ về chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị trong lĩnh vực thú y; phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu trong quản lý chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến chăn nuôi, thú y.

Trạm CĐXN được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 theo quyết định số 273/QĐ-AOSC ngày 31/12/2018 và quyết định số 45/QĐ-AOSC ngày 20/02/2020 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay, Trạm CĐXN có đủ năng lực để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất chăn nuôi, thú y những dịch vụ chẩn đoán - xét nghiệm - điều trị bệnh động vật như sau:

1. Chẩn đoán bệnh lý học: Mổ khám, tư vấn chẩn đoán bệnh và hướng dẫn điều trị các bệnh ở gia súc, gia cầm.

2. Xét nghiệm vi rút:

Phát hiện vi rút bằng kỹ thuật RT-PCR một số bệnh ở gia cầm như: Cúm gia cầm (1 subtype (gene): H5, H9 hoặc N1 hoặc N6); Newcastle (gà), Viêm gan thể vùi, Marek, IB, ILT, Gumboro, Dịch tả vịt, ... Bệnh ở lợn như: Dịch tả lợn, Lở mồm long móng, Tai xanh, Bệnh Glasser (Viêm đa xoang). Phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi bằng phương pháp PCR.

Định lượng kháng thể Cúm gia cầm bằng phương pháp HI; định lượng kháng thể Newcastle bằng phương pháp HI.

Phát hiện kháng thể Lở mồm long móng nhiễm tự nhiên 3ABC; phát hiện kháng thể vi rút Dịch tả lợn Châu Phi; phát hiện - định lượng kháng thể Dịch tả lợn bằng phương pháp ELISA.

3. Xét nghiệm vi trùng: Phân lập, giám định sinh hóa vi khuẩn E.coli; phân lập, giám định sinh hóa vi khuẩn Staphylococcus.spp; phân lập, giám định sinh hóa vi khuẩn Streptococcus.spp; phân lập, giám định vi khuẩn gây bệnh bạch lỵ và thương hàn bằng phương pháp PCR; phân lập, định danh vi khuẩn bằng máy tự động. Kháng sinh đồ đối với 01 vi khuẩn hiếu khí (5-7 loại kháng sinh).

4. Xét nghiệm kí sinh trùng: Phát hiện ký sinh trùng đường tiêu hóa bằng phương pháp lắng cặn - phù nổi; phát hiện trứng sán bằng phương pháp lắng cặn; phát hiện trứng giun tròn, noãn nang cầu trùng bằng phương pháp phù nổi; phát hiện 01 ký sinh trùng đường máu bằng phương pháp nhuộm Giemsa.

(Có danh mục chi tiết và biểu giá dịch vụ chẩn đoán thú y kèm theo)

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tư vấn, thực hiện các dịch vụ về chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, vui lòng liên hệ với Trạm CĐXN và điều trị bệnh động vật; địa chỉ: Số 392A, Đường Mê Linh - Phường Liên Bảo - TP.Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc; số điện thoại: 0211.3712.939 hoặc 0915.350.115./.

 

 

DANH MỤC CHI TIẾT VÀ BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN THÚ Y

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-CCCN&TY ngày 28/8/2020 của

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc)

 

TT

Danh mục

ĐVT

Đơn giá (đ)

Ghi chú

1

Phát hiện vi rút bằng kỹ thuật RT-PCR một trong số các chỉ tiêu sau:
- Gia cầm:

+ Bệnh Cúm gia cầm đối với 01 subtype (gene): H5, H9 hoặc N1, N6…;

+ Các bệnh Newcastle, Viêm gan thể vùi, Marek, IB, ILT, Gumboro, Dịch tả vịt…
- Bệnh lợn: Dịch tả lợn; Lở mồm long móng; Tai xanh; Bệnh Glasser (Viêm đa xoang)…

Mẫu/chỉ tiêu

555.000

 

2

Phát hiện vi rút DTLCP bằng phương pháp PCR

Mẫu/chỉ tiêu

522.000

 

3

Định lượng kháng thể cúm gia cầm bằng phương pháp HI

Mẫu

86.000

Tối thiểu 14 mẫu

4

Định lượng kháng thể Newcastle bằng phương pháp HI

Mẫu

46.000

Tối thiểu 14 mẫu

5

Phát hiện bằng phương pháp ELISA 3ABC đối với kháng thể kháng vi rút gây bệnh lở mồm long móng

Mẫu

195.000

Tối thiểu 10 mẫu

6

Phát hiện kháng thể vi rút Dịch tả lợn Châu Phi

Mẫu

150.000

Tối thiểu 10 mẫu

7

Phát hiện – định lượng kháng thể dịch tả lợn

Mẫu

160.000

Tối thiểu 10 mẫu

8

Phân lập, giám định sinh hóa vi khuẩn

Mẫu

280.000

 

9

Phân lập, giám định vi khuẩn gây bệnh bạch lỵ và thương hàn bằng phương pháp PCR

Mẫu

400.000

 

10

Phân lập, định danh vi khuẩn bằng máy tự động

Mẫu

400.000

 

11

Kháng sinh đồ bằng máy tự động

Mẫu

400.000

 

12

Kháng sinh đồ đối với 01 vi khuẩn (5-7 loại kháng sinh)

Mẫu

125.000

 

 

Ngày đăng: 24/09/2020 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 432

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website