Đảm bảo an toàn dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm để duy trì phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh


Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn cả nước có diễn biến hết sức phức tạp, cụ thể: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra 1.296 ổ dịch tại 298 huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố; bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc xảy ra 182 ổ dịch tại 58 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố; bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC) là bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam đã xảy ra 104 ổ dịch tại 40 huyện của 14 tỉnh, thành phố; bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra 82 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố.

Trên địa bàn tỉnh, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và nỗ lực của hệ thống Chăn nuôi và Thú y từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh động vật vì vậy tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tương đối ổn định, không phát hiện gia súc, gia cầm mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: LMLM, CGC. Đối với bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, một số ổ dịch nhỏ phát sinh đã được phát hiện và xử lý kịp thời (Từ đầu năm 2020 đến ngày 03/02/2020, bệnh DTLCP xảy ra tại 05 hộ/5 thôn/5 xã, số lợn chết phải tiêu hủy là 20 con; trong tháng 10/2020, phát hiện 02 ổ dịch tại 02 hộ/02 thôn/02 xã, số lợn chết phải tiêu hủy là 15 con).

Để đạt được kết quả trên: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh ban hành 05 Kế hoạch về phòng, chống bệnh bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm như: Bệnh Dại, DTLCP, LMLM, CGC, VDNC và 15 văn bản chỉ đạo làm căn cứ để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành 20 văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh và thành lập 03 Tổ công tác để kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, Chi cục đã thực hiện 19 chuyên mục, phóng sự, tin, bài về tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống dịch bệnh động vật; in và cấp 60.000 tờ gấp, 580 cuốn sổ và 545 băng zôn, địa CD tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, VDNC, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm. Tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính và tiêm bổ sung vắc xin các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm đạt trên 80% tổng đàn, thực hiện 3 đợt phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Chi cục đã xây dựng bổ sung thêm 06 chỉ tiêu xét nghiệm cho Trạm Chẩn đoán xét nghiệm & điều trị bệnh động vật, nâng tổng số chỉ tiêu Cục Thú y chứng nhận đạt ISO lên 11 chỉ tiêu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật như: Phát hiện virus cúm A/H5N1, H5N6; phát hiện virus DTLCP; phát hiện vi rút LMLM nhiễm tự nhiên và các bệnh do vi rút, vi khuẩn khác gây ra như: Newcastle, Salmonella, E.Coli, … Từ việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi đã giúp chăn nuôi của tỉnh tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất chăn nuôi (giá so sánh năm 2010) cả năm ước đạt đạt 5.307,6 tỷ đồng, tăng 4,74% so với năm 2019 đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp.

Trong năm 2021, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh là rất cao do diễn biến phức tạp của thời tiết, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi cao; một số bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu (như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi), bệnh mới xuất hiện, xâm nhập vào Việt Nam (như bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò). Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, Chi cục Chăn nuôi & Thú y tiếp tục tập trung tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, chăn nuôi nông hộ theo phương thức hữu cơ, sinh thái; tập trung xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh và áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch để hạn chế thấp nhất dịch bệnh gây ra./.

 

Ngày đăng: 11/01/2021 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 159

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website