Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Đầu tuần đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng nhẹ; cuối tuấn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trời âm u kèm mưa phùn. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1,2 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 18,90C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 120C.

Ẩm độ trung bình 78 - 87% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 12 - 15 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân 2019 - 2020 ước đạt 9.476,5 ha:

- Lúa xuân:

+ Mạ xuân đã gieo: 609,7 ha.

+ Lúa Xuân sớm: 2.794,8 ha (cấy - hồi xanh - đẻ nhánh);

+ Lúa Xuân muộn 5.348,0 ha (gieo mạ - cấy - bén rễ - hồi xanh).

- Ngô: 399,0 ha (gieo hạt - cây con);

- Đậu tương: 1,0 ha (gieo hạt - cây con);

- Lạc: 107,0 ha (gieo hạt - cây con);

- Rau các loại: 142,0 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 75,0 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần trời âm u, ít nắng, cây trồng sinh trưởng, phát triển chậm. Một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 1 con (Vĩnh Tường, Sông Lô, Bình Xuyên); Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Vĩnh Tường); Rầy nâu 0,7 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô, Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch).

1. Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 3, 4, 5) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,05 - 0,1%, cao 0,4 - 0,6% (Lập Thạch, Sông Lô).

+ Ốc bươu vàng hại rải rác mật độ phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 0,5 - 1 con/m2 (Vĩnh Tường, Sông Lô).

+ Chuột gây hại rải rác diện tích lúa ven đầm, gần đường đi, nơi khô nước, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 2 - 4% (Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3, 4, 5) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Sông Lô, Lập Thạch).

- Trên lúa Xuân muộn cấy sớm

+ Ốc bươu vàng gây hại rải rác một số diện tích lúa gần kênh mương, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 0,5 - 1 con/m2 (Sông Lô).

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 4 - 5 con/m2; mật độ sâu tơ phổ biến 6 - 7 con/m2, cao 10 - 15 con/m2 (Tam Dương).

- Trên cây rau su su: Bệnh sương mai hại nhẹ cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 4%, cao 13 - 15% (Tam Đảo)

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại nhẹ, tỷ lệ cành lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 12 - 13% (Sông Lô). Ngoài ra bọ xít, bệnh thán thư, nhện gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 22/01 - 28/01

1. Trên lúa Xuân sớm

Sâu đục thân, chuột, ốc bươu vàng gia tăng gây hại; chú ý theo dõi bọ trĩ phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết khô, ấm; bệnh đạo ôn phát sinh trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ cao.

2. Cây ngô: Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại nhẹ.

3. Cây rau

- Trên cây cà chua, khoai tây: Bệnh héo xanh, mốc sương tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, bệnh sương mai gia tăng gây hại.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Thu hoạch sớm diện tích cây rau, màu đã chín, tích cực chăm sóc tốt các cây rau màu vụ đông muộn.

- Tăng cường chống rét cho lúa xuân đã cấy bằng cách giữ mực nước 3 - 5 cm để giữ ấm cho lúa, khi nhiệt độ dưới 150C ngừng cấy lúa. Theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá để kịp thời phòng trừ.

- Hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật làm mạ Xuân muộn: Ngâm ủ, xử lý hạt giống, gieo trên nền đất cứng, mạ khay và mạ dược, chăm sóc và che phủ nilon 100% diện tích để phòng chống rét nhằm đảm bảo đủ mạ, chất lượng mạ tốt phục vụ gieo cấy vụ Xuân muộn. Ngừng gieo cấy khi nhiệt độ xuống dưới 150C.

- Tăng cường cày bừa, làm giầm, phơi ải đất chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân để hạn chế nguồn sâu, bệnh gây hại.

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố:

+ Xây dựng và triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2019 - 2020 đến các xã, phường, thị trấn và HTX Dịch vụ nông nghiệp phù hợp với thực tế của địa phương, chủ động phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

+ Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, kiểm dịch thực vật, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Trên lúa Xuân sớm theo dõi và phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh như Bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân, cuốn lá ... bằng các loại thuốc như: Fuji-one 40EC, NewHinosan 30EC, Validacin 5L, Anvil 5SC (trừ bệnh đạo ôn, khô vằn),...Vitako 40WG, Emaben 2.0EC (trừ sâu)...

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang dùng thuốc Kaijo 5WG, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC....; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Bamectin 1.8EC...

- Trên cây ăn quả: Nhện hại dùng thuốc Comite 73EC, Catex 3.6EC...; bệnh sương mai, thán thư dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC...

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu. Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 15/01 - 28/01/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 03/02/2020 - Số lần được xem: 55

Dịch bệnh, BVTV

Công tác triển khai trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng Hoạt động tuyên truyền về luật lâm nghiệp và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan của lực lượng kiểm lâm Vĩnh Phúc Hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim bồ câu pháp Vĩnh Phúc 10 năm xây dựng NTM Thành công xây dựng NTM ở huyện Vĩnh Tường Phát huy vai trò của Hội nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ