Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần đêm và sáng nhiều sương, có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 171 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 18,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 120C.

Ẩm độ trung bình 80 - 87% (xấp xỉ CKNT).

Số giờ nắng đạt 3 - 5 giờ (xấp xỉ CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân 2019 - 2020 ước đạt 13.402,9 ha:

- Lúa xuân:

+ Mạ xuân đã gieo: 853,1 ha.

+ Lúa Xuân sớm: 3.039,3 ha (hồi xanh - đẻ nhánh);

+ Lúa Xuân muộn 7.090,5 ha (cấy - bén rễ - hồi xanh).

- Ngô: 1.084,0 ha (gieo hạt - cây con);

- Đậu tương: 1,0 ha (gieo hạt - cây con);

- Lạc: 195,0 ha (gieo hạt - cây con);

- Rau các loại: 664,0 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 476,0 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần trời âm u, ít nắng, mưa đá ngày 25/1/2019 gây táp lá một số diện tích mạ và rau màu. Một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

1. Trên lúa

- Trên lúa Xuân sớm

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 4, 5, nhộng, trưởng thành) gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,05 - 0,1%, cao 0,5 - 1% (Sông Lô).

+ Ốc bươu vàng gia tăng gây hại, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Vĩnh Tường, Sông Lô).

+ Chuột gây hại gia tăng gây hại diện tích lúa ven đầm, gần đường đi, nơi khô nước, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 3 - 4% (Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 4, 5, nhộng) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Sông Lô, Lập Thạch).

- Trên lúa Xuân muộn cấy sớm

+ Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại rải rác một số diện tích lúa gần kênh mương, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 0,5 - 1 con/m2 (Sông Lô).

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 4 - 5 con/m2; mật độ sâu tơ phổ biến 6 - 7 con/m2, cao 15 - 20 con/m2 (Tam Dương).

- Trên cây rau su su: Bệnh sương mai hại nhẹ cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 4%, cao 13 - 15% (Tam Đảo)

- Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1 - 0,2%, cao 0,7 - 1% (Tam Dương)

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, nhện lông nhung gia tăng gây hại, tỷ lệ cành lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 12 - 13% (Sông Lô). Ngoài ra bọ xít, bệnh thán thư, nhện gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 29/01 - 04/02

1. Trên lúa

Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy và ốc bươu vàng tiếp tục gây hại rải rác.

Chú ý bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển gây hại vùng chiêm trũng trên các giống lúa X30, Xi23, nếp ngoi,... cần theo dõi, phát hiện sớm, kịp thời phòng chống bằng thuốc đặc hiệu.

2. Cây ngô: Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại để có biện pháp phòng chống kịp thời.

3. Cây rau

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, bệnh sương mai gia tăng gây hại.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ.

4. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Thu hoạch sớm diện tích cây rau, màu đã chín, tích cực chăm sóc tốt các cây rau màu vụ đông muộn.

- Đối với diện tích lúa đã cấy: Cần duy trì đủ nước trong ruộng 3 - 5 cm để giữ ấm cho lúa; không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét dưới 150C. Khi thời tiết nắng ấm, tiến hành tỉa dặm đề đảm bảo mật độ; đồng thời bón thúc đủ, kịp thời, bón tập trung để cây lúa sinh trưởng - phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao. Theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá để kịp thời phòng trừ.

- Hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc mạ Xuân muộn: Che phủ nilon 100% diện tích để phòng chống rét nhằm đảm bảo đủ mạ, chất lượng mạ tốt phục vụ gieo cấy vụ Xuân muộn. Những ngày nhiệt độ trên 200C, có nắng ấm ban ngày cần mở nilon 2 đầu luống mạ để giảm nhiệt độ trong luống mạ, tránh hiệu ứng nhà kính gây cháy lá mạ, chiều tối che phủ lại nilon 2 đầu luống. Trước khi cấy 2 - 3 ngày, thời tiết ấm áp cần tháo bỏ nilon khỏi luống mạ để luyện mạ. Ngừng gieo cấy khi nhiệt độ xuống dưới 150C.

- Chủ động lấy và trữ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) tiếp tục đôn đốc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 -2020 đảm bảo theo Văn bản số 112/SNN&PTNT- CCBVTV của Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 21/01/2020 của  trên địa bàn.

2. Biện pháp quản lý

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

- Trên lúa Xuân sớm: Phun trừ bệnh đạo ôn xuất hiện ổ bằng các thuốc đặc hiệu như: Fuji-one 40EC, New Hinosan 30EC, Window 75 WP...;

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang dùng thuốc Kaijo 5WG, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC....; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Bamectin 1.8EC...; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

- Trên cây ăn quả: Nhện hại dùng thuốc Comite 73EC, Catex 3.6EC...; bệnh sương mai, thán thư dùng thuốc Niko 72WP, Zineb bul 80WP, Anvil 5SC...

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu. Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 22/01 - 28/01/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 04/02/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 58

Dịch bệnh, BVTV

Công tác triển khai trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng Hoạt động tuyên truyền về luật lâm nghiệp và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan của lực lượng kiểm lâm Vĩnh Phúc Hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim bồ câu pháp Vĩnh Phúc 10 năm xây dựng NTM Thành công xây dựng NTM ở huyện Vĩnh Tường Phát huy vai trò của Hội nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ