Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (thấp hơn CKNT), cao nhất 260C, thấp nhất 150C.

Ẩm độ trung bình 60 - 70% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 50 - 60 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 là: 13.914,8 ha, trong đó:

- Ngô: 5.637 ha (trỗ cờ - thâm râu).

- Đậu tương: 477,5 ha (ra hoa – tạo quả).

- Lạc: 174,5 ha (PTTL – đâm tia tạo củ).

- Khoai lang: 1.428 ha (phát triển thân lá).

- Rau: 4.458,8 ha (các giai đoạn).

- Cây khác: 1.739 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần thuận lợi cho sinh trưởng phát triển của cây trồng

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,22con (cao hơn kỳ trước), Rầy nâu 0,9 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,5 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch).  Sâu cuốn lá nhỏ 0,1con (tương đương kỳ trước); châu chấu 1,47 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch).

1. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,2 – 0.5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Vĩnh Yên, Sông Lô). Sâu đục thân gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 0,5 – 1 % CH, nơi cao từ 3 – 4 % CH (Bình Xuyên, Sông Lô). Bệnh đốm lá trên cây ngô gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 2– 5% LH, nơi cao từ 20 -30 % LH (Bình Xuyên, Sông Lô, Vĩnh Yên, Yên Lạc). Rệp gây hại cục bộ mật độ hại phổ biến từ 1 - 4% CH, nơi cao từ 15 - 20 % CH (Bình Xuyên, Phúc Yên). Bệnh gỉ sắt gây hại rải rác mật độ phổ biến từ 2 - 5% LH, nơi cao từ 15 - 50% LH (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên). Bệnh khô vằn gây hại cục bộ mật độ hại phổ biến từ 2 - 5 % CH, nơi cao từ 10 - 20 %CH (Yên Lạc, Sông Lô, Bình Xuyên). Ngoài ra chuột... hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cao 10 - 17 con/m2 (Tam Dương, Yên Lạc, Bình Xuyên); sâu xanh gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2 , nơi cao từ 3 – 5 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc). Bệnh sương mai gây hại cục bộ trung bình 3 % CH nơi cao 10 %CH (Yên Lạc). Sâu tơ gây hại nhẹ mật độ phổ biến từ 1 – 2 con/m2, nơi cao từ 3 – 7 con/m2 (Tam Đảo, Tam Dương, Yên Lạc).

- Trên cây su su có bệnh sương mai gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,6%LH, nơi cao 7%LH (Tam Đảo).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 24/11 - 30/11/2021

1. Cây rau, màu

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ (Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, Bệnh gỉ sắt, khô vằn, đốm lá hại cục bộ.

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ

- Cây xoài: Bệnh thán thư hại nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Đảm bảo tưới tiêu nước và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu keo mùa thu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như: Sâu keo mùa thu trên ngô dùng: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...; trên cây rau bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Angun 5WG...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 17/11 - 23/11/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 23/11/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 103

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ