Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 29/12 đến ngày 04/01/2022)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 19,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 230C, thấp nhất 130C.

Ẩm độ trung bình 70 - 80% (xấp xỉ hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 20 - 30 giờ (thấp hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 là: 15.068,2 ha, trong đó:

- Ngô: 5.934,7 ha (thu hoạch).

- Đậu tương: 500 ha (thu hoạch).

- Lạc: 197,2 ha (quả chắc - thu hoạch).

- Khoai lang: 1.428 ha (tạo củ).

- Rau: 5.144,1 ha (các giai đoạn).

- Cây khác: 1.864,2 ha (các giai đoạn).

* Vụ Đông - Xuân 2021 - 2022:

- Mạ: 325,3 ha (2 -5 lá)

- Lúa xuân sớm đã cấy: 465,5 ha

Thời tiết trong tuần thuận lợi cho sinh trưởng phát triển của cây trồng

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,14 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch). Rầy nâu 0,59 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,14 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch, Bình  Xuyên). Rầy xanh đuôi đen 0,14 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô).  Sâu cuốn lá nhỏ 0,12 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3con (Bình Xuyên, Phúc Yên, Sông Lô); châu chấu 0,04 con, bọ xít dài 0,02 con.

1. Trên mạ Xuân sớm

- Sâu đục thân cú mèo gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,5 %, nơi cao 0,5% (Sông Lô). Ốc bươu vàng mật độ 0,04 con/m2 nơi cao 0,3 con/m2 (Sông Lô).

Ngoài ra sâu cuốn lá nhỏ, rầy gây hại rải rác, mật độ sâu thấp.

2. Cây rau, màu

- Trên cây ngô:

+ Bệnh gỉ sắt gây hại rải rác tỷ lệ lá hại phổ biến từ 1 - 4%, nơi cao 20% (Bình Xuyên, Phúc Yên).

+ Bệnh khô vằn gây hại cục bộ tỷ lệ cây hại phổ biến từ 2 - 3 %, nơi cao 10 - 20 % (Bình Xuyên, Vĩnh Yên).

+ Chuột gây hại cục bộ tỷ lệ bắp hại phổ biến từ 0,6 - 1 %, nơi cao 3 - 6 % (Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường).

+ Sâu đục bắp gây hại cục bộ tỷ lệ bắp hại phổ biến từ 0,1 – 0,8 %BH, nơi cao từ 2 – 3%BH (Bình Xuyên, Vĩnh Yên).

+ Bệnh đốm lá tỷ lệ lá hại phổ biến từ 1 – 2%LH, nơi cao 10% LH (Bình Xuyên, Phúc Yên).

Ngoài ra có rệp gây hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 10 con/m2, cao 10 - 20 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên); Sâu tơ gây hại mật độ phổ biến từ 1 - 4 con/m2, nơi cao 7 -15 con/m2, sâu xanh gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2 , nơi cao từ 3 - 6 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc). Ngoài ra có sâu khoang và bệnh sương mai gây hại rải rác.

- Trên cây su su có bệnh sương mai gây hại cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 0,5 %, nơi cao 8% (Tam Đảo).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

 

 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 05/01/2022 - 11/01/2022

1. Trên mạ Xuân sớm

- Sâu đục thân, chuột, bệnh khô vằn gây hại cục bộ trên diện tích mạ Xuân sớm tại huyện Sông Lô, Lập Thạch, chú ý theo dõi bệnh đạo ôn trên những diện tích mạ đã bị bệnh gây hại các năm trước.

2. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

- Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, rệp gây hại ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh thối nhũn, bệnh héo vi khuẩn, bệnh đốm lá hại cục bộ.

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Chăm sóc mạ Xuân sớm, giữ ấm cho mạ; chú ý bệnh đạo ôn, sâu đục thân sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện gây hại.

- Lúa Xuân Sớm mới cấy cần duy trì mực nước đảm bảo (2 - 3 cm) không để ngập úng hoặc khô hạn.

- Tăng cường cày bừa, làm giầm, phơi ải đất chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân để hạn chế nguồn sâu, bệnh gây hại.

- Chăm sóc cây vụ Đông, bón phân cân đối để cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt nhằm hạn chế sinh vật gây hại. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ. Đối với những diện tích rau bị sâu xanh, sâu khoang gây hùng thuốc Kajio 5WG, Dylan 2 EC, Tập kỳ 1.8EC...; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Bamectin 1.8EC...;; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

2. Xây dựng và triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đến các xã, phường, thị trấn và HTX Dịch vụ nông nghiệp phù hợp với thực tế của địa phương, chủ động phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 29/12 - 04/01/2022), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 04/01/2022 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 11

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ