Dịch bệnh, BVTV

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 05/5 đến ngày 11/5/2021)
11/05/2021
Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 8 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 290C (thấp hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 230C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 28/04 đến ngày 4/5/2021)
04/05/2021
Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 8 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 280C (tương đương CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 230C. Ẩm độ trung bình 75 - 84% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 45 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 21/04 đến ngày 27/4/2021)
27/04/2021
Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 270C (cao hơn CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 220C. Ẩm độ trung bình 76 - 85% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 20 - 25 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 14/04 đến ngày 20/4/2021)
20/04/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 10 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 25,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 210C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021)
16/04/2021
Trong tháng đêm và sáng có sương mù nhẹ, có lúc có mưa rào nhẹ, trời âm u xen kẽ những ngày nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 38 mm (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 7/04 đến ngày 13/4/2021)
13/04/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 15 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 300C, thấp nhất 200C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 31/03 đến ngày 6/4/2021)
07/04/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 8 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 270C (cao hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 220C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 24/03 đến ngày 30/03/2021)
30/03/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 320C, thấp nhất 190C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 17/03 đến ngày 23/03/2021)
23/03/2021
Trong tuần đêm và sáng trời lạnh, âm u, có mưa phùn, mưa rào và gió dông mạnh, trời ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 10 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 200C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 170C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 10/03 đến ngày 16/03/2021)
16/03/2021
Trong tuần đêm và sáng trời lạnh, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hửng nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 3 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 210C. Ẩm độ trung bình 75 - 85% (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò lai 3B thương phẩm Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ