32 Chương trình phát thanh phòng chống Covid 19 của Bộ Thông tin và Truyền thông


 Download file nén 32 chương trình theo link dưới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông:

 

Ngày đăng: 03/08/2020 Tác giả: Bộ TTTT - Số lần được xem: 149

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website