Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 12/01 đến ngày 18/01/2022)
18/01/2022
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 10 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 18,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 230C, thấp nhất 130C. Ẩm độ trung bình 80 - 90% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 20 - 30 giờ (tương đương CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 05/01 đến ngày 11/01/2022)
11/01/2022
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 19,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 230C, thấp nhất 130C. Ẩm độ trung bình 80 - 90% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 20 - 30 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2022)
17/01/2022
Trong tháng do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường trời rét đậm, vùng núi rét hại; đêm và sáng có sương mù nhẹ, có lúc có mưa nhỏ, trời âm u xen kẽ những ngày nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 7 mm (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 29/12 đến ngày 04/01/2022)
04/01/2022
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 19,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 230C, thấp nhất 130C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2021)
28/12/2021
Đầu tuần nắng nhẹ, cuối tuần do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 18,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 250C, thấp nhất 110C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021)
17/12/2021
Trong tháng trời ít mưa, nắng nhẹ, đêm và sang có sương mù nhẹ, trời lạnh, hanh khô. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1,3 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 18,80C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 130C; Ẩm độ trung bình 60 - 70% (thấp hơn CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 185 - 210 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2021)
14/12/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,1 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 14,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 240C, thấp nhất 130C. Ẩm độ trung bình 40 - 50% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 45 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021)
21/12/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,1 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 16,10C (cao hơn CKNT), cao nhất 240C, thấp nhất 130C. Ẩm độ trung bình 40 - 50% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 45 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12/2021)
07/12/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,1 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 15,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 240C, thấp nhất 130C. Ẩm độ trung bình 40 - 50% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 45 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2021)
30/11/2021
Trong tuần thời tiết đêm và sáng sớm lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 0,1 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 21,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 160C. Ẩm độ trung bình 65 - 75% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 45 - 50 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website