Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-07-2018


Vụ Mùa 2018: Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/07/2018 là: 28.798,17ha, đạt 89,63% kế hoạch, bằng 92,77% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích gieo mạ là: 748,6 ha, bằng 85,90% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 43,0 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 110,0ha; Sông Lô: 50,0ha; Tam Dương: 80,0ha; Tam Đảo: 80,0ha; Bình Xuyên: 137,0ha, Yên Lạc: 35,6ha; Vĩnh Tường: 163,0ha).

Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 25.511,72ha, đạt 94,49% kế hoạch, bằng 94,46% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1170,0ha; Phúc Yên: 1.990,0ha; Lập Thạch: 2.970,86ha; Sông Lô: 2.300,0ha; Tam Dương: 3.190,0ha; Tam Đảo: 2.577,7ha; Bình Xuyên: 2.900,0ha; Yên Lạc: 3.854,0ha; Vĩnh Tường: 4.559,16ha).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.203,30ha, đạt 63,50% kế hoạch, bằng 66,89% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 26,5 ha; Lập Thạch: 126,0ha; Sông Lô: 195,0 ha; Tam Dương: 14,0ha; Tam Đảo: 17,0ha; Bình Xuyên: 100,0ha; Yên Lạc: 92,0ha; Vĩnh Tường: 632,8ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 82,3 ha, bằng 47,51% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 17,3 ha; Lập Thạch: 27,0 ha; Tam Dương: 11,0ha; Tam Đảo: 27,0ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.041,9 ha, bằng 83,11% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.016,8 ha (Vĩnh Yên: 22,0ha; Phúc Yên: 112,4 ha; Lập Thạch: 142,1ha; Sông Lô: 50,0ha; Tam Dương: 26,0ha; Tam Đảo: 44,3ha; Bình Xuyên: 20,0 ha; Yên Lạc: 161,0ha; Vĩnh Tường: 439,0ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 25,1 ha (Phúc Yên: 17,4 ha; Tam Đảo: 6,7ha; Vĩnh Tường: 1,0 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 307,37ha, đạt 66,67% kế hoạch, bằng 52,86% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 189,87 ha (Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 85,0 ha; Tam Dương: 15,0 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 15,0ha; Yên Lạc: 25,5ha; Vĩnh Tường: 25,37).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 112,3ha (Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 12,5 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 58,8 ha; Vĩnh Tường: 8,0).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 628,21 ha, bằng 83,89% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 52,3 ha; Lập Thạch: 64,6 ha; Tam Đảo: 32,9 ha; Yên Lạc: 53,0 ha; Vĩnh Tường: 425,41).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 27/06- 03/07/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,7 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 0,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Vĩnh Tường, Bình Xuyên); sâu cuốn lá nhỏ 0,05 con (giảm so với kỳ trước), cao 2 con (Sông Lô); rầy nâu 1 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 10 con (Tam Đảo); rầy lưng trắng 0,2 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Vĩnh Tường).

- Trên lúa Mùa sớm:

+ Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục ra rải rác, mật độ trưởng thành phổ biến 0,03-0,1 con/m2, cao 0,3-0,5 con/m2, cục bộ 1 con/m2 (xã Đồng Tĩnh - huyện Tam Dương; xã Đồng Thịnh - huyện Sông Lô); mật độ ổ trứng phổ biến 0,01-0,02 ổ/m2, cục bộ 0,2 - 0,25 ổ/m2 (xã Kim Xá - huyện Vĩnh Tường, xã Cao Minh - thành phố Phúc Yên).

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 1, 2, 3) xuất hiện và gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,3 con/m2, cao 4-5 con/m2 (các xã Minh Quang, Hồ Sơn, Hợp Châu, Đạo Trù - huyện Tam Đảo).

+ Ốc bươu vàng gây hại mức nhẹ trên những chân đất trũng, gần mương, mật độ phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 1-3 con/m2 (phường Hội Hợp - thành phố Vĩnh Yên, xã Tam Quan - huyện Tam Đảo, thị trấn Hợp Hòa - huyện Tam Dương, xã Đồng Ích - huyện Lập Thạch).

- Trên cây rau:

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm lá tiếp tục hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ lá bị bệnh thấp.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 04/07- 10/07/2018:

- Trên lúa Mùa sớm:

+ Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục ra rộ. Sâu non nở và gây dảnh héo, tỷ lệ dảnh hại nơi cao 3-7%.

+ Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây trắng rải rác.

+ Ốc bươu vàng gây hại rải rác trên diện tích lúa mới cấy và diện tích lúa hồi xanh - đẻ nhánh.

- Cây rau, màu:

+ Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy tiếp tục gia tăng gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm tiếp tục hại rải rác.

+ Trên cây ngô: Sâu ăn lá, chuột tiếp tục gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp&PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân:

+ Chủ động phun phòng chống sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá trên mạ trước khi cấy 3-5 ngày bằng thuốc đặc hiệu như: Virtako 40WG, Regent 800WG, Tango 800WG, Configent 55SC, Ekar 700EC,...

+ Tiếp tục gieo trồng các cây trồng vụ Mùa (nhất là lúa) đảm bảo cấy hết diện tích trong khung lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp & PTNT đã hướng dẫn. Tăng cường bón lót phân hữu cơ hoai mục (hoặc phân vi sinh), vôi, lân (hoặc NPK) cho cây trồng.

+ Thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh, chủ động phòng chống bằng các biện pháp khi chúng đến ngưỡng và theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

+ Những diện tích đất bị chua: trước khi cấy cần bón 20-25kg vôi bột/1 sào để hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý.

+ Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun chống các đối tượng sâu, bệnh gây hại đến ngưỡng đảm bảo an toàn cho người sử dụng, động vật và môi trường.

+ Quản lý chặt chẽ việc buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Mùa. Không để tình trạng giống, phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn.

+ Chuẩn bị các điều kiện để triển khai diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 06-21/7/2018 theo Kế hoạch số 25/KH-SNN&PTNT ngày 03/4/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT về thực hiện diệt chuột năm 2018.

- Chăm sóc sớm cho lúa khi bén rễ hồi xanh.

- Ngắt ổ trứng sâu đục thân trên ruộng mạ, lúa gieo thẳng và lúa mới cấy.

- Bắt thủ công ốc bươu vàng, trứng ốc đem tiêu hủy làm phân bón cho cây ăn quả hoặc thưc ăn cho chăn nuôi. Dùng thuốc phun phòng chống ốc bươu vàng khi mật độ cao từ 3 con/m2 trở lên. Dùng thuốc đặc hiệu như: Clodansuper 700WP, Pazol 700WP, HN - Samole 700 WP, Tomahawk 4GR… để phòng chống.

- Sử dụng các loại bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... bắt chuột; sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 10/07/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 637

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website