Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-10-2018


Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/10/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 95,87% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích lúa đã thu hoạch là: 25.624,05 ha, bằng 101,71% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 1.081,01ha; Phúc Yên: 2.045,30 ha; Lập Thạch: 2.802,0 ha; Sông Lô: 2.296,6 ha; Tam Dương: 3228,60 ha; Tam Đảo: 2.577,70 ha; Bình Xuyên: 2.900,0 ha; Yên Lạc: 4098,00 ha; Vĩnh Tường: 4.594,84 ha).

* Cây ngô: Diện tích thu hoạch là: 1.834,89 ha, bằng 91,42% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,58 ha; Phúc Yên: 32,5 ha; Lập Thạch: 238,4 ha; Sông Lô: 372,7 ha; Tam Dương: 48,8 ha; Tam Đảo: 28,0 ha; Bình Xuyên: 100,0 ha; Yên Lạc: 337,5 ha; Vĩnh Tường: 673,41 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích thu hoạch là: 215,17 ha, bằng 106,75% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,72 ha; Phúc Yên: 19,3 ha; Lập Thạch: 76,2 ha; Sông Lô: 31,5 ha; Tam Dương: 49,23 ha; Tam Đảo: 35,5 ha; Yên Lạc: 2,1ha; Vĩnh Tường: 0,62 ha).

* Cây lạc: Diện tích thu hoạch là: 449,95 ha, bằng 106,38% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,1 ha; Phúc Yên: 9,0 ha; Lập Thạch: 162,7 ha; Sông Lô: 126,30 ha; Tam Dương: 47,2 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 15,0ha; Yên Lạc: 43,10ha; Vĩnh Tường: 30,55).

* Cây đậu tương: Diện tích thu hoạch là: 159,47 ha, bằng 92,37% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87 ha; Phúc Yên: 8,0 ha; Lập Thạch: 16,2 ha; Sông Lô: 29,80 ha; Tam Dương: 6,6 ha; Tam Đảo: 13,0 ha; Bình Xuyên: 13,0ha; Yên Lạc: 64,6 ha; Vĩnh Tường: 8,4).

Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 10/10/2018 là: 11.193,31 ha, đạt 79,95% kế hoạch, bằng 87,89% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 6.399,00 ha, đạt 62,74% kế hoạch, bằng 73,07% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 55,0 ha; Phúc Yên: 65,0 ha; Lập Thạch: 1.197,50 ha; Sông Lô: 920,0 ha; Tam Dương: 1.068,0 ha; Tam Đảo: 543,0 ha; Bình Xuyên: 296,0 ha; Yên Lạc: 1.138,5 ha; Vĩnh Tường: 1.116,0 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.030,20 ha đạt 57,88% kế hoạch, bằng 103,8% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 97,7 ha; Phúc Yên: 2,0 ha; Lập Thạch: 218,0 ha; Sông Lô: 120,0 ha; Tam Dương: 109,0 ha; Tam Đảo: 82,0 ha; Bình Xuyên: 71,0 ha; Yên Lạc: 204,5 ha; Vĩnh Tường: 126,0 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.249,89 ha, bằng 93,48% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 126,49 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 155,30 ha; Sông Lô: 95,40 ha; Tam Dương: 295,0 ha; Tam Đảo: 114,20 ha; Bình Xuyên: 143,0 ha; Yên Lạc: 470,50 ha; Vĩnh Tường: 800,0 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 942,32 ha đạt 67,99% kế hoạch, bằng 177,06% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 77,65 ha đạt 31,06% kế hoạch, bằng 66,37% so với cùng kỳ( Vĩnh Yên: 10,65 ha; Lập Thạch: 16,3 ha; Tam Dương: 22,0 ha; Tam Đảo: 11,0 ha; Yên Lạc: 11,7 ha; Vĩnh Tường: 6,0 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 864,67 ha, đạt 76,12% kế hoạch, bằng 208,35% so với cùng kỳ(Vĩnh Yên: 11,17 ha; Lập Thạch: 13,80 ha; Sông Lô: 0,50 ha; Tam Dương: 13,5 ha; Tam Đảo: 12,0 ha; Bình Xuyên: 4,00 ha; Yên Lạc: 743,8 ha; Vĩnh Tường: 66,70 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 571,90 ha, đạt 90,21% kế hoạch, bằng 1.224,63% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 22,5 ha; Phúc Yên: 3,0 ha; Lập Thạch: 27,0 ha; Sông Lô: 36,30 ha; Tam Đảo: 15,8 ha; Bình Xuyên: 30,0ha; Vĩnh Tường: 437,3).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 03/10- 09/10/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo); sâu đục thân cú mèo 0,4 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Bình Xuyên); rầy nâu 6,8 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 120 con (Bình Xuyên); rầy lưng trắng 1,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 15 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 1,6 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 17 con (Lập Thạch).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô hè thu trồng muộn: Bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cục bộ 15% (Yên Lạc).

+ Trên cây ngô đông: Châu chấu gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,1- 0,2 con/m2, cao 2- 3 con/m2; Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,2- 0,3%, cao 1- 2%; Ngoài ra, chuột, bệnh huyết dụ, lở cỗ rễ gây hại nhẹ - cục bộ.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai tiếp tục gây hại trên  một số diện tích dưa đang thu hoạch, tỷ lệ lá hại phổ biến 1- 3%, cao 10 - 12% (Tam Dương). Ngoài ra bệnh héo xanh, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2, bọ nhảy hại cục bộ, mật độ 1- 2,5 con/m2.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 10/10- 16/10/2018:

- Trên cây màu:

+ Cây ngô: Sâu ăn lá, sâu đục thân, chuột tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình. Bệnh bạch tạng, huyết dụ… tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

+ Trên cây lạc: Bệnh lở cổ rễ gây hại cục bộ diện tích trồng sớm.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh giả sương mai, khảm lá tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Ngoài ra, bọ trĩ, bọ phấn hại rải rác.

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; rệp, sâu xanh, bệnh đốm lá, sương mai, thối nhũn gây hại cục bộ.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Tích cực xáo xới, chăm sóc cây vụ Đông; thực hiện bón phân cân đối để cây phát triển tốt nhằm hạn chế sâu, bệnh gây hại.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM, thực hiện tốt quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên cây vụ Đông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đôn đốc các xã, phường triển khai diệt chuột tập trung đợt 3 (vụ Đông 2018) từ ngày 06 - 21/10/2018.

- Đối với những diện tích dưa bị bệnh sương mai, giả sương mai gây hại có tỷ lệ lá bệnh trên 10%, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sinh vật gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 10/10/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 407

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website