Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-10-2018


Vụ Đông 2018: -  Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 30/10/2018 là: 14.470,59 ha, đạt 76,16% kế hoạch, bằng 93,58% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 7.471,02 ha, đạt 73,25% kế hoạch, bằng 82,26% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 66,48 ha; Phúc Yên: 238,0 ha; Lập Thạch: 1.341,74 ha; Sông Lô: 1.043,0 ha; Tam Dương: 1.168,0 ha; Tam Đảo: 683,0 ha; Bình Xuyên: 513,0 ha; Yên Lạc: 1.155,10 ha; Vĩnh Tường: 1.262,70 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.540,10 ha đạt 86,52% kế hoạch, bằng 107,75% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 97,70 ha; Phúc Yên: 31,30 ha; Lập Thạch: 292,70 ha; Sông Lô: 235,70 ha; Tam Dương: 209,0 ha; Tam Đảo: 157,0 ha; Bình Xuyên: 122,0 ha; Yên Lạc: 229,0 ha; Vĩnh Tường: 165,70 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 3.325,68 ha, đạt 66,51 % kế hoạch, bằng 102,14% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 203,84 ha; Phúc Yên: 184,50 ha; Lập Thạch: 470,12 ha; Sông Lô: 198,80 ha; Tam Dương: 372,0 ha; Tam Đảo: 174,40 ha; Bình Xuyên: 244,80 ha; Yên Lạc: 573,50 ha; Vĩnh Tường: 903,72 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1165,34 ha đạt 84,08% kế hoạch, bằng 113,51% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 177,02 ha đạt 70,81% kế hoạch, bằng 109,99% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 10,65 ha; Phúc Yên: 11, Lập Thạch: 26,60 ha; Sông Lô: 5,1 ha, Tam Dương: 44,0 ha; Tam Đảo: 33,0 ha; Bình Xuyên: 12,0 ha, Yên Lạc: 18,0 ha; Vĩnh Tường: 16,67 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 988,32 ha, đạt 87,0% kế hoạch, bằng 114,20% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 11,17 ha; Phúc Yên: 11,5 ha; Lập Thạch: 45,86 ha; Sông Lô: 2,6 ha; Tam Dương: 13,5 ha; Tam Đảo: 22,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha; Yên Lạc: 792,80 ha; Vĩnh Tường: 69,89 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 968,45 ha, đạt 152,75% kế hoạch, bằng 145,56% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 22,5 ha; Phúc Yên: 73,30 ha; Lập Thạch: 286,75 ha; Sông Lô: 61,30 ha; Tam Đảo: 40,30 ha; Bình Xuyên: 30,0 ha; Yên Lạc: 17,0 ha; Vĩnh Tường: 437,3 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 17/10- 23/10/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân cú mèo 0,2 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Tam Đảo); rầy nâu 0,71 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch, Tam Dương); rầy lưng trắng 0,1 con (bằng kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Lập Thạch).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô: Bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục hại nhẹ một số diện tích ngô trồng sớm, tỷ lệ lá hại phổ biến 3-5%, cao 15% (các xã Đại Tự, Hồng Châu - huyện Yên Lạc). Sâu đục thân gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,4 - 0,8%; cao 3-6%, cục bộ 11% (xã Đồng Ích - huyện Lập Thạch).

+ Ngoài ra, châu chấu, sâu ăn lá, chuột, bệnh huyết dụ, gây hại rải rác.

+ Trên cây đậu tương, lạc: bệnh lở cổ rễ hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cục bộ 2,5% (các xã Yên Phương, Đại Tự - huyện Yên Lạc). Ngoài ra sâu cuốn lá, sâu khoang hại rải rác, mật độ sâu thấp.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gia tăng gây hại một số diện tích dưa cuối vụ, tỷ lệ lá hại phổ biến 7 - 9%, cao 15 - 17%, cục bộ trên 20% (xã An Hòa - huyện Tam Dương). Ngoài ra bệnh héo xanh, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

+ Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh hại rải rác tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,6%, cao 1 - 2%, cục bộ trên 3% (xã Phú Xuân, TT.Thanh Lãng - huyện Bình Xuyên).

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2, cao 3 - 4 con/m2; bệnh sương mai hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 24/10- 30/10/2018:

- Trên cây màu:

+ Cây ngô: Châu chấu, sâu đục thân, chuột tiếp tục gia tăng gây hại mức nhẹ - trung bình. Sâu khoang, bệnh huyết dụ hại cục bộ; rệp cờ xuất hiện gây hại những diện tích ngô trồng sớm giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ.

+ Trên cây đậu tương, lạc: Sâu cuốn lá, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ… tiếp tục gia tăng gây hại, mức hại nhẹ - trung bình.

- Trên cây rau:

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ. Ngoài ra, bọ trĩ, bọ phấn hại rải rác.

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; sâu xanh, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại cục bộ.

+ Trên cây bí đỏ: bệnh héo xanh tiếp tục gia tăng gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường vệ sinh đồng ruộng, tích cực làm đất trồng cây vụ Đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải,....

- Tích cực xáo xới, chăm sóc cây vụ Đông, không để nước ứ đọng trên ruộng; thực hiện bón phân cân đối để cây phát triển tốt, khỏe nhằm hạn chế sinh vật gây hại.

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên cây vụ Đông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên cây vụ đông.

- Đôn đốc các xã, phường tranh thủ thời tiết tạnh ráo triển khai diệt chuột tập trung đợt 3 (vụ Đông 2018).

- Đối với những diện tích dưa bị bệnh sương mai, giả sương mai gây hại có tỷ lệ lá bệnh trên 10%, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sinh vật gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 30/10/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 291

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website