Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 03/06 đến ngày 09/06/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần ngày nắng nóng gay gắt, ít mưa. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2,2 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 32,80C (cao hơn CKNT), cao nhất 390C, thấp nhất 270C.

Ẩm độ trung bình 68 - 78% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 72 - 77 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2020 ước đạt 38.337,6 ha:

- Lúa xuân:

+ Lúa Xuân sớm: 3.005,3 ha (thu hoạch xong);

+ Lúa Xuân muộn 26.802,8 ha (thu hoạch).

- Ngô: 2.154,9ha (thu hoạch);

- Đậu tương: 90,4 ha (thu hoạch);

- Lạc: 1.593,2 ha (thu hoạch);

- Khoai lang: 268,1 ha (thu hoạch)

- Rau các loại: 2.468,7 ha (các giai đoạn);

- Cây trồng khác: 1.950,3ha (các giai đoạn).

* Lúa vụ mùa: Diện tích mạ: 298 ha.

Trong tuần trời nắng nóng gay gắt, ít mưa, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,04 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Sâu đục thân cú mèo 0,02 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo); Rầy nâu 1,02 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,41 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,06 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Sâu cuốn lá nhỏ 0,37 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo, Phúc Yên).

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ - trung bình một số diện tích ngô vụ hè thu giai đoạn cây con. Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 3 - 4 con/m2, cục bộ 7 - 8 con/m2 (Yên Lạc).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 2-3 con/m2 (Phúc Yên).

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

3. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 10/06 - 16/06

1.Trên mạ Mùa: Đối với diện tích mạ Mùa cần tập trung gieo đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 và sâu đục thân 2 chấm lứa 3 ra rải rác. Cần chú ý theo dõi những diện tích mạ đã gieo để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Khẩn chương thu hoạch hết diện tích lúa còn lại. Thực hiện việc thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó.Gieo mạ đảm bảo đúng khung lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp: Trà lúa Mùa sớm gieo xung quanh 10/6; trà lúa Mùa trung gieo từ ngày 10 - 15/6; chủ động  phòng chống nắng nóng cho mạ.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa 2020, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặc xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, Aibi trichodesma,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ)...làm đất kỹ để gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo kế hoạch được giao.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 03/06 - 09/06/2020),Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 12/06/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 167

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website