Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 05 đến ngày 15 tháng 06 năm 2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tháng trời nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng gay gắt, một số ngày có mưa rào rải rác và dông. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 72,5 mm (thấp hơn CKNT).

Nhiệt độ trung bình 31,20C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 410C, thấp nhất 240C;

Ẩm độ trung bình 72,3 - 81% (xấp xỉ CKNT);

Tổng số giờ nắng tháng đạt 235 - 259 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 tính đến 12/06 ước đạt 1.602,0 ha:

- Mạ mùa: 757,0 ha ( 2 - 3 lá);

- Lúa mùa sớm (gieo thẳng, cấy): 845,0 ha (bén rễ - hồi xanh);

Nhận xét: Thời tiết trong tháng nắng nóng, có nhiều ngày nắng nóng gay gắt, một số ngày có dông và mưa rào rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển kém. Sâu, bệnh phát sinh, phát triển gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/05 - 15/06/2020

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 4 con/m2, cục bộ 7 - 8 con/m2 (Yên Lạc).

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, tỷ lệ cành lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 8 - 10% (Sông Lô). Ngoài ra bọ xít, bệnh thán thư, nhện gây hại rải rác.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

3. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

4. Diện tích nhiễm sâu bệnh

Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh, chuột hại trong tháng: 516,0 ha (thấp hơn CKNT). Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 355,0 ha (thấp hơn CKNT), diện tích nhiễm trung bình 115,5 ha (cao hơn CKNT), diện tích nhiễm nặng 45,5 ha (cao hơn CKNT). Diện tích được phòng trừ 28,3 ha (cao hơn CKNT).

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/06 - 15/07/2020

1. Trên mạ, lúa Mùa sớm

- Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 ra rộ. Sâu non nở gây hại lúa Mùa cấy sớm giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 4 rộ từ giữa - cuối tháng 6, sâu non gây hại rải rác trên lúa Mùa sớm và mạ.

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ - trung bình trên mạ và một số diện tích lúa ruộng trũng, gần kênh, mương, ao hồ.

Ngoài ra, rầy nâu - rầy lưng trắng, bọ trĩ, châu chấu, sâu keo, chuột phát sinh và gia tăng gây hại cục bộ.

 2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Chuột, sâu cắn lá hại rải rác, sâu keo mùa thu gia tăng gây hại mạnh nếu không được phòng trừ kịp thời.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy tiếp tục gây hại rải rác; bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại cục bộ.

Ngoài ra, sâu đục quả, rệp hại đậu trạch; Bọ trĩ, bệnh phấn trắng hại cục bộ trên cây bí đỏ, bí xanh. Sâu xanh, bệnh khô lá, bệnh thối gốc hành hại cục bộ.

4. Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít, bệnh sương mai tiếp tục hại cục bộ cây nhãn, vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu róm, sâu ăn lá tiếp tục hại nhẹ thông, keo.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Làm đất kỹ kết hợp với  xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, Abi trichodesma,... trước khi cấy

2. Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ các đối tượng sinh vật gây hại khi cần thiết đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

 3. Tuyên truyền nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ Mùa tạo cây trồng khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận của thời tiết và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

4. Thực hiện các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt sâu non sâu cuốn lá trên mạ và lúa gieo thẳng hoặc chủ động phun phòng trừ sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá trên mạ trước khi cấy 3 - 5 ngày bằng một trong số các loại thuốc sau: Virtako 40WG, Patox 95SP, Nicata 95SP, Marshal 200SC...

Những diện tích đất bị chua: Trước khi cày bừa cấy cần bón 25 - 30 kg vôi bột/1sào, tăng cường bón phân hữu cơ để khử chua, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân lực để gieo trồng vụ Mùa đảm bảo thời vụ và diện tích theo Kế hoạch của Sở đã ban hành.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại trên các cây trồng chính, kịp thời chỉ đạo phòng trừ khi đến ngưỡng.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng từ ngày 16/05 - 15/06/2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 17/06/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 163

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website