Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng(Từ ngày 08/07 đến ngày 14/07/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần ngày nắng nóng, có mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 57 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 32,60C (cao hơn CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 270C.

Ẩm độ trung bình 67,5 - 83% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 65 - 70 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đến nay ước đạt 28.053 ha:

- Lúa mùa: 23.828 ha (đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ).

- Cây trồng khác: 4.225 ha.

Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 1 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Sông Lô); Sâu đục thân cú mèo 0,17 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Tam Đảo); Rầy nâu 1,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,55 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,4 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo); Sâu cuốn lá nhỏ 0,55 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Phúc Yên).

1. Trên mạ, lúa mùa sớm

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 (tuổi 4, 5, N) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 8 - 15 con/m2 (Vĩnh Tường, Sông Lô, Lập Thạch).

- Rầy nâu trưởng thành gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 12 con/m2, cục bộ 25 con/m2 (Sông Lô, Lập Thạch).

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ rải rác một số diện tích lúa gần kênh mương; chân đất trũng, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, nơi cao 2 - 3 con/m2 (Lập Thạch, Tam Dương).

- Chuột gây hại cục bộ một số diện tích lúa gần đường đi, đồi, gò,... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,6 - 0,8%, nơi cao 3 - 5% (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương).

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ. Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc, Sông Lô).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2-3 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 15/07 - 21/07

1.Trên lúa Mùa

Sâu đục thân 2 chấm lứa 3 gây dảnh héo rải rác, sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 gây trắng lá một số diện tích có mật độ sâu cao; trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rộ. Ốc bươu vàng hại nhẹ - trung bình những diện tích lúa mới cấy gần kênh, mương, chân đất trũng. Chuột gây hại nhẹ trên ruộng gần kênh, mương, ven đường đi và gần khu dân cư. Cần chú ý theo dõi những diện tích lúa gieo, cấy sớm để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục đôn đốc các phòng chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo nông dân chăm sóc sớm cho lúa khi bén rễ - hồi xanh. Thực hiện bón phân cân đối, hợp lý giữa NPK, không bón đạm đơn thuần`, bón nặng đầu - nhẹ cuối, duy trì mực nước trong ruộng 2 - 3 cm để lúa đẻ nhánh.

2. Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

 3. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ Mùa để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

4. Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt sâu non sâu cuốn lá, bắt ốc bươu vàng, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại cao đến ngưỡng phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như: Sâu đục thân, sâu cuốn lá dùng: Patox 95SP, Virtako 40WG, Nicata 95SP, Chetsau 100 WG...Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: Bt, Delfin, Xentarim, Chetsau 100 WG, Zobin 40 WP.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 08/07 - 14/07/2020),Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 17/07/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 128

Dịch bệnh, BVTV

Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản trong chăn nuôi lợn nái ngoại Sắc Đào Tam Hợp đón Xuân Tân Sửu 2021 Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website