Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 15 tháng 07 năm 2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tháng trời nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng, một số ngày có mưa rào rải rác và dông. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 356mm (cao hơn CKNT).

Nhiệt độ trung bình 31,80C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 260C;

Ẩm độ trung bình 71- 81% (cao hơnCKNT);

Tổng số giờ nắng tháng đạt 313 -341giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đến nay ước đạt 28.053 ha:

- Lúa mùa: 23.828 ha (đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ).

- Cây trồng khác: 4.225 ha.

Nhận xét: Thời tiết trong tháng nắng nóng, một số ngày có dông và mưa rào rải rác,cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Sâu, bệnh phát sinh, phát triển gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/06- 15/07/2020

1. Trên mạ, lúa mùa sớm

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 (tuổi 4, 5, N) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 8 - 15 con/m2, cục bộ 25con/m2 (Sông Lô, Lập Thạch).

- Rầy nâu trưởng thành gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 12 con/m2 (Sông Lô, Lập Thạch).

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ rải rác một số diện tích lúa gần kênh mương; chân đất trũng, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, nơi cao 2 - 3 con/m2 (Lập Thạch, Tam Dương).

- Chuột gây hại cục bộ một số diện tích lúa gần đường đi, đồi, gò,... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,6 - 0,8%, nơi cao 3 - 5% (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương).

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ một số diện tích ngô vụ hè thu giai đoạn cây con. Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc, Sông Lô).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2-3 con/m2(Phúc Yên, Vĩnh Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

5. Diện tích nhiễm sâu bệnh

Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh, chuột hại trong tháng: 224,5 ha(thấp hơn CKNT). Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 224,5ha (thấp hơn CKNT), không có diện tích nhiễm trung bình và nặng. Diện tích được phòng trừ 7.564,0 ha (cao hơn CKNT), trong đó diện tích phòng trừ chuột tập trung đợt 2: 7.351,0 ha.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/07 -15/08/2020

1. Trên mạ, lúa Mùa sớm

- Sâu đục thân: Sâu đục thân lứa 4 trưởng thành ra rộ từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, sâu non gây dảnh héo từ đầu tháng 8. Mật độ nhẹ - trung bình, nặng cục bộ. Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 3 %, nơi cao 5 -10 %, cục bộ > 10% nếu không kịp thời chỉ đạo phòng chống.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Dự báo trưởng thành lứa 5 ra rộ từ giữa đến cuối tháng 7, sâu non ra rộ cuối tháng 7 sang giữa tháng 8. Mật độ phổ biến 3 - 7 con/m2, nơi cao 10 - 15 con/m2, cá biệt có diện tích > 20 con/m2.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn có khả năng phát sinh trên giống nhiễm, lúa tốt, xanh thừa đạm và những vùng thường xuyên bị bệnh ở những vụ trước, vùng đất trũng, nhất là sau các trận mưa to, gió lớn.

- Bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý phát sinh gây hại rải rác.

Ngoài ra, rầy nâu - rầy lưng trắng, bọ trĩ, châu chấu, sâu keo, chuột phát sinh và gia tăng gây hại cục bộ.

 2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Chuột, sâu cắn lá hại rải rác, sâu keo mùa thu gia tăng gây hại mạnh nếu không được phòng trừ kịp thời.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy tiếp tục gây hại rải rác; bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại cục bộ.

Ngoài ra, sâu đục quả, rệp hại đậu trạch; Bọ trĩ, bệnh phấn trắng hại cục bộ trên cây bí đỏ, bí xanh. Sâu xanh, bệnh khô lá, bệnh thối gốc hành hại cục bộ.

4. Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít, bệnh sương mai tiếp tục hại cục bộ cây nhãn, vải.

5. Trên cây lâm nghiệp: Sâu róm, sâu ăn lá tiếp tục hại nhẹ thông, keo.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc bón thúc đợt 2 (bón đón đòng) cho lúa; Chú ý theo dõi mật độ trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 4, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rộ và dự báo thời gian sâu non nở rộ để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại đến ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV và an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

4. Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt sâu non các loại sâu, bắt ốc bươu vàng, bẫy bắt chuột để hạn chế chúng gia tăng mật độ lây lan ra diện rộng. Sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ; Bẫy bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; Công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 17/07/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 254

Dịch bệnh, BVTV

Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản trong chăn nuôi lợn nái ngoại Sắc Đào Tam Hợp đón Xuân Tân Sửu 2021 Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website