Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tháng trời nắng nhẹ, xen kẽ những đợt không khí lạnh tăng cường, trời âm u kèm mưa nhỏ, đêm và sáng sớmcó sương mù nhẹ, trời lạnh. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1,0mm (thấp hơn CKNT).

Nhiệt độ trung bình 20,50C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất90C;

Ẩm độ trung bình 76 - 84% (cao hơnCKNT);

Tổng số giờ nắng tháng đạt 148 – 165 giờ (cao hơnCKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích gieo trồng vụ đông 2020 đến nay ước đạt 14.732,9 ha.

- Cây ngô: 5.625,9  ha (chắc hạt).

- Khoai lang:1.263,86ha (PTTL - củ).

- Cây lạc: 205,0 ha (củ non).

- Cây đậu tương: 579,9 ha (quả non).

- Rau các loại: 5.242,8 ha (các giai đoạn).

- Cây trồng khác:1.815,5ha.

Nhận xét: Thời tiết trong tháng nắng nhẹ, có mưa rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Sinh vật gây hại phát sinh, phát triển gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/11- 15/12/2020

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô:

+ Sâu keo mùa thu gây hại rải rác tại hầu hết các vùng trồng ngô, mật độ phổ biến 0,5 - 0,7 con/m2, cao 3 - 4 con/m2.

+ Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 3 - 5%, cục bộ 10% (Lập Thạch, Bình Xuyên).

+ Bệnh đốm lá, gỉ sắt gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 7%, cao 20 -25% (Vĩnh Tường, Sông Lô, Bình Xuyên).

+ Sâu đục thân gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 0,7%, cao 5 - 7%, cục bộ 20% (Yên Lạc, Vĩnh Tường).

+ Bệnh khô vằn gây hại cục bộ một số diện tích ngô giai đoạn thâm dâu, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%, cao 5 - 7%, cục bộ 10% (Sông Lô, Bình Xuyên)

+ Ngoài ra rệp gây hại rải rác.

-Trên cây rau thập tự: Sâu xanh gây hại rải rác mật độ phổ biến 0,7 - 1con/m2, cao 4 - 6 con/m2; bọ nhảy, sâu tơ gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cao 15 - 20 con/m2(Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Yên); bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 0,8%, cao 5% (Yên Lạc). Ngoài ra sâu khoang, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Trên cây cà chua: bệnh héo xanh gây hại cục bộ một số diện tích cà chua chính vụ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3-0,5%, cao 3% (Yên Lạc).

- Trên cây su su ăn ngọn: bệnh sương mai gây hại cục bộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 15 - 20% (Tam Đảo).

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

3. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu rómthông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

4. Diện tích nhiễm sâu bệnh

Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh, chuột hại trong tháng: 313,4 ha(cao hơn CKNT). Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 301,4ha (cao hơn CKNT), diện tích nhiễm trung bình 12,0 ha (thấp hơn CKNT), diện tích nhiễm nặng 0 ha (thấp hơn CKNT). Diện tích được phòng trừ 1.179,9 ha (cao hơn CKNT), trong đó diện tích phòng trừ chuột từ ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và cơ sở 901,0 ha.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/12-15/01/2021

1.Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu ăn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột tiếp tục gây hại nhẹ. Rệp cờ gây hại rải rác.

- Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, rệp tiếp tục gây hại ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh thối nhũn, bệnh héo vi khuẩn, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá hại rải rác.

- Trên cây bí đỏ: Bệnh phấn trắng, sương mai tiếp tục gây hại cục bộ.

- Trên cây cà chua, khoai tây: Bệnh héo xanh, sương mai, mốc sương… phát sinh gây hại rải rác.

 

Ngoài ra, sâu đục quả, rệp hại đậu trạch; Bọ trĩ, bệnh phấn trắng hại cục bộ trên cây bí đỏ, bí xanh. Sâu xanh, bệnh khô lá, bệnh thối gốc hành hại cục bộ.

3. Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít hại cục bộ cây nhãn, vải; bệnh thán thư hại xoài.

4. Trên cây lâm nghiệp: Sâu róm, sâu ăn lá tiếp tục hại nhẹ thông, keo.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Chăm sóc và giữ ấm cho mạ Xuân sớm; chú ý bệnh đạo ôn gây hại.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Tích cực chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật cho các cây rau, màu vụ đông, thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, VietGAP. Tăng cường trồng các loại rau ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, súp lơ, su hào...

2. Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đến các xã, phường, thị trấn và HTX Dịch vụ nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chủ động các biện pháp phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

3. Quản lý chặt chẽ việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Đông. Không để tình trạng  buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn. 

4. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu khi sâu, bệnh đến ngưỡng phòng trừ. Có thể sử dụng bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; dùng bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám, sâu ăn lá trên cây rau màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 15/12/2020 - Số lần được xem: 72

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website