Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần thời tiết ngày nắng ấm, đêm và sáng sớm có sương và lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 5 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 21,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 170C.

Ẩm độ trung bình 70 - 80% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 50 - 60 giờ (cao hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 là: 13.731 ha, trong đó:

- Ngô: 5.404 ha (gieo – xoáy nõn).

- Đậu tương: 446 ha (phát triển thân lá).

- Lạc: 146,5 ha (PTTL – ra hoa).

- Khoai lang: 1.405 ha (phát triển thân lá).

- Rau: 3.910,5 ha (các giai đoạn).

- Cây khác: 1.731 ha (các giai đoạn).

Thời tiết trong tuần thuận lợi. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sinh vật gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,08 con (thấp hơn kỳ trước), Rầy nâu 1,2 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 12 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,1 con (tương đương kỳ trước), Rầy xanh đuôi đen 0,6 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Sâu cuốn lá nhỏ 0,12 con (tương đương kỳ trước).

1. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Tam Dương, Yên Lạc). Chuột gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 0,5 – 1 %CH, cao là 2 - 3% CH (Yên Lạc). Sâu đục thân gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 0,5 – 1 % CH, nơi cao từ 3 – 5 % CH (Bình Xuyên, Sông Lô). Bệnh đốm lá trên cây ngô gây hại cục bộ mật độ phổ biến từ 1 – 3% LH, nơi cao từ 8 -10 % LH (Phúc Yên, Vĩnh Yên). Rệp gây hại cục bộ mật độ hại phổ biến từ 0,5 – 1% CH, nơi cao từ 3 -5 % CH.  Ngoài ra sâu cắn lá, rệp, bệnh khô vằn, bệnh gỉ sắt... hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cao 10 - 15 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên); sâu xanh, gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 3 con/m2 (Tam Dương, Vĩnh Yên). Ngoài ra có sâu tơ gây hại rải rác.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 27/10 - 02/11/2021

1. Cây rau, màu

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ (Phúc Yên, Tam Dương).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ.

2. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít,bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ

- Cây xoài: Bệnh thán thư hại nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Đảm bảo tưới tiêu nước và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu keo mùa thu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như: Sâu keo mùa thu trên ngô dùng: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...; trên cây rau bọ nhảy dùng thuốc Actara 25WG, Angun 5WG...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 20/10 - 26/10/2021), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 26/10/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 63

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website